Metamorfose magazine
Centrum voor Pastorale Counseling » Metamorfose magazine

Metamorfose

Metamorfose, Magazine voor pastoraat en hulpverlening is het tijdschrift van het Centrum voor Pastorale Counseling.

Metamorfose heeft als doel christelijke counseling te promoten, die innerlijke vernieuwing verwacht door het werk van de Heilige Geest en het Woord van God.

Metamorfose ondersteunt ouders, opvoeders, pastoraal werkers en hulpverleners in de taak
van geloofsopvoeding, discipelschap en begeleiding van mensen met geestelijke, psychische en relationele noden.

Meer informatie en voorbeeldartikelen staan op: www.metamorfosemagazine.org.