Herders voor Herders
Centrum voor Pastorale Counseling » Herders voor Herders

Welkom herders!

Hartelijke groeten, collega's!


Welkom op onze website voor herders en hun gezinnen.

Iedere Mozes heeft een Aaron nodig . . .
. . . en elke herder heeft steun nodig - een gezel op de weg - iemand die zegt:
"Ik sta aan uw zijde. De omstandigheden waarin u zit heb ik zelf meegemaakt."

Daarom heeft Focus on the Family een bediening voor herders en hun gezinnen opgericht, waar het Centrum voor Pastorale Counseling mee samenwerkt. Wij zijn er om u bij te staan in uw inspanningen om de Heer in deze moeilijke tijden te dienen. Onze bediening is om geestelijk herstel en vernieuwing te faciliteren voor gezinnen die in de bediening staan. Dat doen zij door het publiceren van materialen en het aanbieden van diensten die u helpen uw persoonlijk leven en uw gezinsleven in balans te brengen.

Bezoek a.u.b. onze webpagina's om te zien wat wij aanbieden. Indien u suggesties hebt om dingen te verbeteren, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen.
Wij geven om u en om uw gezin. Wij zijn er voor u. Neem comtact met ons op indien wij u kunnen helpen. Laat ons aan uw zijde staan en 'uw handen opheffen', net zoals Aaron deed voor Mozes. (Exodus 17:12).

H.B. London Jr.
Initiatiefnemer van Pastor to Pastor
in het kader van de Pastorale Bedieningen
van Focus on the Family - US