De Hoop ggz
Centrum voor Pastorale Counseling » De Hoop ggz

De Hoop ggz

Het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. werkt nauw samen met Stichting De Hoop in Nederland.

Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.

Ga door naar de website van De Hoop ggz: www.dehoop.org.