Pastoraal onderwijs
Centrum voor Pastorale Counseling » Pastoraal onderwijs » Driejarige opleiding

Driejarige opleiding

Het Centrum voor Pastorale Counseling werd opgericht in 1982. In 1983 werden de eerste cursussen verzorgd aan het toenmalige Bijbelinstituut België, nu de Evangelische Theologische Faculteit. In Nederland werd in 1984 de eerste cursus georganiseerd, op vraag van oud-bestuursleden, van de inmiddels opgeheven Stichting Ontwikkeling Evangelische Hulpverlening. Sindsdien is de basiscursus ‘Inleiding Pastorale Counseling' door een paar duizend studenten bijgewoond.

Een cursusjaar bestaat uit acht zaterdagen, één per maand, waarin onderwijs, praktijkbespreking in kleine groep en training in vaardigheden aan bod komen. Naast de contacturen tijdens de cursusdag wordt van de student verwacht huiswerkopdrachten te verwerken en boeken te lezen. Een cursusjaar of onderdeel ervan kan worden afgerond met een examen.

De studiegids vind je hier onder, maar je kunt ook op de onderstaande pagina's informatie vinden en details m.b.t. locatie, cursusdata, aanmeldpagina, etc. .

Bijlagen:
Studiegids [pdf]

Meer in deze rubriek