Centrum voor Pastorale Counseling
Centrum voor Pastorale Counseling

Serie Pastoraal - met nu ook Ziekte en genezing, Angst, Depressie.

In de 'Serie Pastoraal' verschijnt een reeks boekjes over pastorale thema's.

Er zijn al elf boekjes beschikbaar. Andere volgen.
Kostprijs: 3 € per stuk. Complete serie van 11 boekjes: € 28.

Bestellen .... ga naar de boekwinkel 

Angst

Jef De Vriese
Gezonde angst helpt je om alert te zijn en met bedreiging om te gaan. Maar soms wordt angst een belemmering. Wat heb je dan aan geloof, hoop en liefde? Hoe leer je angst overwinnen? 
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina.

Bezorgdheid

Walter Barrett & Jef De Vriese
Iedereen heeft er mee te maken. Maar hoe ga je er mee om? Hoe ben je niet bezorgd en hoe werp je al je zorgen op God?
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina.

Depressie

Walter Barrett & Jef De Vriese
Depressie komt vaak voor. Het grijpt diep in in iemands leven. Ook in de Bijbel zie je gelovigen worstelen. Welke rol speelt vertrouwen op God en wat zijn Zijn sleutels om depressie te overwinnen?

De zin van het lijden

Walter Barrett & Jef De Vriese
Waar is God in al ons lijden? Zonder het lijden te verheerlijken, stellen we wel vast dat God Zich vaak openbaart doorheen het lijden en dat daar de vrucht van de Geest groeit. Lijden is een ongewenst geschenk. De ongewenste pijn en verdriet gaat wel gepaard met de tegenwoordigheid van God en Zijn vernieuwend genadewerk in de gelovige.
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina. 

Hoop voor alle problemen

Walter Barrett & Jef De Vriese
Is er bij God werkelijk hoop voor alle problemen? Hoe laat God alles meewerken ten goede? Wat betekent het dat wij niet boven vermogen beproefd worden?
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina.

Macht over onreine geesten

Jef De Vriese & Dirk Lemmens
Is bevrijdingspastoraat ook voor vandaag? Kan een christen gebonden zijn? Waar komt de satan vandaan en hoe werkt hij? Deze gids geeft inzicht in de achtergronden van gebondenheid door onreine geesten en toont de principes van het bevrijdingspastroraat.
Schema p. 29: zie onderaan deze pagina.

Schuld & schuldgevoelens

Walter Barrett & Jef De Vriese
Schuldgevoelens kunnen gegrond en ongegrond zijn. Wat is Gods oplossing? Wat is de betekenis van vergeving?
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina. 

 Vergeving: wat en hoe?

Walter Barrett & Jef De Vriese
Vergeven en vergeten? En wat indien de ander geen verzoening wil? Wat is vergeving wel en wat is het niet? Wat als jij de benadeelde partij bent? En wat indien jij het leed veroorzaakte? Een heldere uitleg van de Bijbelse leer, toegepast in pastorale bewogenheid voor wie benadeeld is door onrecht. Een praktische weg van bevrijding uit bitterheid.
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina. 

Zelfaanvaarding

Jef De Vriese
Welke criteria gebruiken mensen om zichzelf te aanvaarden? Wat is een Bijbels fundament voor zelfaanvaarding?
Verwerkingsopdracht: zie onderaan deze pagina.

Ziekte en genezing

Jef De Vriese
Ziekte in een vruchteloze wereld overvalt ook de christen. God is een Genezer! Maar God gebruikt ziekte ook in ZIjn plan. Dit boekje gaat o.a. in op het onderwijs van Jakobus over ziekte en gebed. Jef De Vriese getuigt over hoe hij omgaat met zijn ziekte.

Bijlagen:
Zelfaanvaarding - verwerkingsopdracht [pdf]
Bezorgdheid - verwerkingsopdracht [pdf]
De zin van het lijden - verwerkingsopdracht [pdf]
Schuld en schuldgevoelens - verwerkingsopdracht [pdf]
Vergeving wat en hoe - verwerkingsopdracht [pdf]
Macht over onreine geesten - schema [pdf]
Hoop - verwerkingsopdracht [pdf]
Angst - verwerkingsopdracht [pdf]

Meer in deze rubriek