Vrouw tot vrouw – Loof de HEERE! – 30 NOV 2019

Loof de HEERE, want Hij is goed! Op zaterdag 30 november 2019 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een ‘Van vrouw tot vrouw’ dag. Thema van deze dag is: Loof de HEERE, want Hij is goed! Vanuit de Psalmen en de lofgezangen van het volk Israël zoeken we naar lofliederen voor ons dagelijks leven. Lofprijzing is zoveel