Pastorale cursus Dordrecht & Amerongen – start NOV 2019

Cursus Inleiding Pastorale Counseling De cursus Inleiding Pastorale Counseling legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: “Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?” De cursus richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten,