Nieuws

31 mrt

Getuigenis van een student in de pastorale opleiding

‘Er is voor alle problemen een Bijbelse oplossing, maar niet alle problemen worden opgelost’ Jolanda kreeg via haar schoonmoeder Metamorfose in handen. Zij vond Metamorfose zo interessant en Bijbelgetrouw dat zij een abonnement nam.  Zo viel haar oog op de Pastorale opleiding. Het leek haar geweldig de opleiding te volgen, maar het moest wel passen

30 mrt

Pastorale cursus Amerongen – najaar 2021

Cursus Inleiding Pastorale Counseling De cursus Inleiding Pastorale Counseling legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: “Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?” De cursus richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten,