3861 BK Nijkerk

Organisatie: Naar het Licht – Praktijk voor Pastorale Counseling

Hulpverlener: Dorothea van Twillert

Locatie: Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk.
Gesprekken zijn ook mogelijk via beeldbellen, indien dit past bij de begeleiding van de hulpvraag (te bespreken in overleg met de hulpverlener).

Beschrijving: Ik bied ambulante begeleiding aan mensen die vastlopen in (een gebied van) hun leven. Deze hulp heeft de Bijbel als basis, inclusief de praktische uitwerking daarvan in het dagelijks leven. Ik werk vanuit het hulpverleningsmodel zoals beschreven in ‘Helpen met de Bijbel’ (Jef De Vriese, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007).

Doelgroep of problematieken: (Jong) volwassen vrouwen en echtparen/stellen. Angst en bezorgdheid. Burn-out en stress. Negatief zelfbeeld. Eetproblematiek. Geloofsonzekerheid. Huwelijks- en relatieproblemen. Identiteitsvragen. Neerslachtigheid en depressie. Ongewenste kinderloosheid. Problemen met het stellen van grenzen. Rouw en verlies. Schuldgevoelens. Seksueel misbruik. etc

Wijze van aanmelden: via contactformulier op de website.

Werktijden: vrijdagochtend.

Kosten: Het kennismakingsgesprek/eerste intake gesprek (1,5 uur) kost € 90,-. Gesprekken daarna kosten € 75,- voor individuele gesprekken en € 90,- voor echtpaar gesprekken. Ik vind het van belang dat pastorale zorg voor iedereen toegankelijk is. Indien nodig ga ik graag met u in gesprek om samen te kijken naar wat wel haalbaar is in uw situatie.

Telefoon: 06-30229951
E-mail
Websitewww.praktijkvoorpastoralecounseling.com