4191 NE Geldermalsen

Organisatie: Praktijk De Wijnrank

Hulpverlener: Nellie de Visser-van ’t Wout

Locatie:  Tielerweg 47, 4191 NE Geldermalsen

Beschrijving: De naam van Praktijk De Wijnrank is ontleend aan Johannes 15:5 waar geschreven staat: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”
De woorden over ‘De ware Wijnstok en de ranken’ (Johannes 15: 1-8) heeft de Heere Jezus uitgesproken kort voordat Hij zou gaan sterven. Hij heeft ze nagelaten als laatste boodschap voor degenen die in Hem geloven, voor Zijn kinderen. Hij draagt hen op om ‘in Hem te blijven’, om dicht bij Hem te leven.
In afhankelijkheid van God wil ik mijn cliënten begeleiden vanuit de Bijbel en de Bijbelse principes. Het doel is dat zij hierdoor (meer) verbonden mogen raken met de Wijnstok en veel vrucht zullen dragen voor Hem!

Doelgroep: : volwassenen (ook seniorencoaching).

Problematiek: : o.a. angst en bezorgdheid, burn-out en stress, eenzaamheid, hoog gevoeligheid (HSP), geloofsonzekerheid, huwelijks- en relatieproblemen, identiteitsproblemen (zoals: “Wie ben ik?”, onzekerheid, moeite met grenzen aangeven), ongewenste kinderloosheid, rouw- en verlies, schuld- en schuldgevoelens, zingevingsvragen, het naderende levenseinde.

Wijze van aanmelden: Via e-mail of per telefoon.

Werktijden: Dinsdag, woensdag, donderdag (ook een paar mogelijkheden op de avonden).

Kosten: € 60,- per gesprek. Bespreekbaar indien dit niet haalbaar is.

Telefoon: 06-41728690 (b.g.g. voicemail inspreken)
E-mail: praktijkdewijnrank@gmail.com
Website:  www.praktijkdewijnrank.nl