9160 Lokeren

Organisatie: Christelijke HulpverleningsPraktijk

Hulpverlener: Fokkeline Maeyens

Locaties: Kouter 30, 9160 Lokeren en Romboutsstraat 7, 1932 Zaventem. .
Gesprekken zijn ook mogelijk via beeldbellen, indien dit past bij de begeleiding van de hulpvraag (te bespreken in overleg met de hulpverlener).

Beschrijving: Veel mensen zijn op zoek naar innerlijke rust en vrede. Door stress, druk en verwachtingen van de maatschappij lopen we vast in het stellen van prioriteiten, in persoonlijk functioneren of in relatie met God of mensen. Christelijke HulpverleningsPraktijk wil samen met jou op zoek naar Gods wil en plan voor je leven en je helpen Bijbelse antwoorden te vinden die toepasbaar zijn op jouw situatie en de vragen waar jij mee worstelt.

Doelgroep of problematieken: pastorale hulpvragen en coaching aan (jong)volwassenen, echtparen of mensen die alleen door het leven gaan.

Wijze van aanmelden: via website, e-mail of tekstbericht gsm.

Werktijden: Op afspraak.

Kosten: geen,  maar wel graag € 50 per gesprek als gift.

Telefoon: 0471-768047
E-mail:
Website: www.christelijkehulpverlingspraktijk.be