Data en dagindeling

agenda

Opzet

  • 2-jarige opleiding: instroom elk jaar mogelijk
  • 10 lesdagen per jaar (zaterdagen). Schooljaar 2023-2024:
    30/09, 28/10, 25/11, 16/12/2023
    27/01, 24/02, 23/03, 20/04, 01/06, 15/06/2024

Hoe ziet een lesdag eruit?

09:00-09:30: inloop met koffie
09:30-10.00: opening, gebed, zingen van paar liederen
10:00-11:00: eerste les
11:00-11:15: koffiepauze
11:15-12:15: tweede les
12:15-12:45: middagpauze
12:45-13:45: bemoedigingsgroepjes
13:45-14:45: derde les
14:45-15:00: korte pauze
15:00-16:00: vierde les
16:00-16:30: zingen, gezamenlijk gebed, afsluiten