Doel

hart en handen

Connectie hoofd – hart – handen

 • Bijbels fundament leggen onder het geloofsleven van (jonge en oudere) christenen.
 • Het stimuleren van geestelijke groei en een levensstijl waar Christus centraal staat
 • Het toerusten van christenen om geestelijk leiding te geven in huwelijk, gezin en gemeente

We willen studenten…

 • Geestelijk begeleiden in de persoonlijke omgang met God;
 • Leren hun identiteit in Christus te vinden en te groeien in christelijk karakter;
 • Helpen te groeien in onderlinge gemeenschap en bemoediging
 • Leren de Bijbel te verstaan en Bijbelse waarheden door te geven aan anderen
 • Onderwijzen in Bijbelse thema’s als gemeente-zijn, pastoraat, evangelisatie etc.;
 • Toerusten voor de Grote Opdracht;
 • Stimuleren om inzetbaar te zijn in de gemeente of breder in Gods wijngaard.

Wat zijn de accenten van Bijbelschool Filadelfia?


In broederliefde samen optrekken
We stimuleren sterk dat de studenten intensief met elkaar optrekken. Dat gebeurt met name in de bemoedigingsgroepen, onderverdeeld in mannen- en vrouwengroepen. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen op die manier leren open, eerlijk en transparant naar elkaar te zijn over ons leven met God, onze strijd met zonden en de tegenstander, en het houden van onze stille tijd. We willen naar elkaar luisteren en elkaar bemoedigen. Deze openheid, zo geloven we, zal leiden tot hartelijke verbondenheid en echte christelijke vreugde!

Accent op geestelijke & praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Bijbelschool Filadelfia ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijk en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

Het is ons verlangen
dat Bijbelse waarheden landen
in de praktijk van ons leven!

Om deze doelstelling te behalen vinden we het van belang…

 • Te beseffen dat we de Heilige Geest dringend nodig hebben in alles wat we willen doen (daarom beginnen we iedere keer met een moment van aanbidding en gebed);
 • Dat er engagement is en ieder zich trouw inzet;
 • De broeders en zusters te stimuleren de geestelijke en praktisch-theologische literatuur te bestuderen, samen te vatten en te overdenken;
 • Dat broeders en zusters regelmatig met elkaar in kleinere gespreksgroepen communiceren over wat ze geleerd en gelezen hebben;
 • Toegewijde en Geest-vervulde docenten uit te nodigen, die iets door mogen geven van hun leven met het Woord en hun wandel met de Heere;
 • Op individuele basis – indien hier behoefte aan is – te bekijken of er nog een stageproject, een praktische opdracht of een mentor-traject mogelijk is.