Programma

Thema’s

 • Omgang met God: Gods Woord, gebed
 • Discipelschap: levensheiliging, gebrokenheid, nederigheid, zelfverloochening
 • Bijbels zelfbeeld, identiteit
 • Persoon en het werk van de Heilige Geest
 • Bijbels gemeente-zijn
 • Geestelijk leiderschap
 • Pastorale counseling
 • Evangelisatie / zending
 • Kerkgeschiedenis: opwekkingen, hoe God mannen en vrouwen gebruikt heeft

Programma

Nog niet vastgesteld. Volgt binnenkort.
JAAR 1 legt het accent op geestelijk leven en persoonlijke geestelijke groei.
JAAR 2 legt het accent op de gemeente en dienstbaarheid in Gods wijngaard.

Voorlopig concept voor JAAR 1:

lesrooster

Hoe ziet de tweejarige Bijbelschoolopleiding er praktisch uit?

 • De Bijbelschool is een 2-jarige zaterdagopleiding. Beide cursusjaren zijn afzonderlijk te volgen, en in verschillende volgorde. Dat betekent dat je ieder jaar kunt instromen. Ieder cursusjaar bestaat uit 10 zaterdagen.
 • Iedere lesdag start met aanbidding en gebed. Vervolgens zijn er zowel in de voormiddag als in de namiddag twee lesuren. Tussen de middag lunchen we met elkaar en aansluitend gaan de studenten uiteen in bemoedigingsgroepen om de inhoud toe te passen op het dagelijks leven.
 • Studenten ontvangen een Bijbelleesrooster en literatuurrooster. Bij sommige boeken worden huiswerkopdrachten gegeven die de student helpen de inhoud toe te passen op het leven.