Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Cursus Inleiding Pastorale Counseling – Amerongen

Hebron Jan van Zutphenweg 4, Amerongen

Deze cursus legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale hulpverlening in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: "Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?". De cursus richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten, predikanten, jeugdleiders, allen die in aanraking komen

Cursus Pastorale Bediening en Pastorale Theologie – Amerongen

Hebron Jan van Zutphenweg 4, Amerongen

Pastorale Bediening De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is enerzijds om

Cursus Inleiding Pastorale Counseling – Heverlee

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194C, Heverlee

Deze cursus legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale hulpverlening in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: "Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?". De cursus richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten, predikanten, jeugdleiders, allen die in aanraking komen

Cursus Pastorale Bediening en Pastorale Theologie – Heverlee

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194C, Heverlee

Pastorale Bediening De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is enerzijds om