Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Bijbelschool Filadelfia

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194CHeverlee,

Welkom bij Discipelschap Bijbelschool Filadelfia Vlaanderen! Connectie hoofd – hart – handen Bijbels fundament leggen onder het geloofsleven van (jonge en oudere) christenen. Het stimuleren van geestelijke groei en een levensstijl waar Christus centraal staat Het toerusten van christenen om geestelijk leiding te geven in huwelijk, gezin en gemeente Data schooljaar 2021-2022 2021: 25/09, 23/10,

Koop Tickets € 150 – € 250

Werkgroep CPC

Hebron Jan van Zutphenweg 4Amerongen,

Na de driejarige CPC-opleiding kun je je aanmelden voor één van onze werkgroepen. Deze werkgroepen komen een aantal keren per jaar op een reguliere CPC lesdag samen in Amerongen. De vaardigheden die je tijdens de opleiding geleerd hebt zullen in deze groepen verder geoefend en verdiept worden. Elk jaar dien je je opnieuw in te

Cursus pastorale bediening – Amerongen

Hebron Jan van Zutphenweg 4Amerongen,

De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is enerzijds om stil te

Cursus Inleiding Pastorale Counseling – Amerongen

Hebron Jan van Zutphenweg 4Amerongen,

Deze cursus legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale hulpverlening in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: "Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?". De cursus richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten, predikanten, jeugdleiders, allen die in aanraking komen

Cursus Pastorale Theologie – Amerongen

Hebron Jan van Zutphenweg 4Amerongen,

De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is inzicht te verwerven in

Cursus Inleiding Pastorale Counseling – Heverlee

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194CHeverlee,

Deze cursus legt een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale hulpverlening in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: "Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?". De cursus richt zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten, predikanten, jeugdleiders, allen die in aanraking komen

Cursus Pastorale Bediening – Heverlee

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194CHeverlee,

De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is inzicht te verwerven in

Cursus Pastorale Theologie – Heverlee

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194CHeverlee,

De cursus is gericht op iedereen die, op de één of andere manier in de gemeente in het pastorale ambt betrokken is: voorgangers, oudsten, jeugdleiders, kringleiders, pastorale werkers, en verder op iedereen die dieper over zijn of haar pastorale betrokkenheid in de gemeente wil nadenken. Het doel van de cursus is inzicht te verwerven in

Van vrouw tot vrouw

Centrum voor Pastorale Counseling Tervuursesteenweg 194CHeverlee,

Waakzaam vrouw zijn Op zaterdag 27 november 2021 organiseren we een 'Van vrouw tot vrouw' dag. In Johannes 8 gaan we op zoek naar thema’s die ons helpen om het oog op Jezus gericht te houden. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is beperkt! Tijdig inschrijven! Aanmelden via de website. Datum: zaterdag 27 maart