Hulp CPC Amerongen

pastorale hulp

Naast de driejarige pastorale opleiding, trainingsdagen, lezingen voor gemeenten en hulp bij het opzetten van pastoraat in de gemeente biedt het Centrum voor Pastorale Counseling in Amerongen ook pastorale hulp aan

 

Locatie: Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen (Gebouw Hebron Missie).  

Hulpverleners: Martin Penning en Jeanet Penning

Beschrijving: Veel persoonlijke en relatieproblemen komen voort uit een verkeerd of onvolledig beeld van God, de mens en Gods Woord. Mensen mogen, ook in de gebrokenheid van het leven, leren om tot Gods eer te leven. We helpen om dat tot de praktijk van hun leven te maken. Het doel is om gevormd te worden naar het beeld van Christus, vrucht te dragen en te ervaren dat de God van de vrede met ons is. Wanneer dit gebeurt kunnen mensen weer hersteld worden tot bruikbaarheid en uitdelen van hetgeen zij geleerd hebben. 

Doelgroep of problematieken: alle vormen van geestelijke, persoonlijke of relatieproblemen.

Werkwijze: Tijdens het eerste gesprek wordt een plan opgesteld voor de hulpverlening en ontvangt u een uitleg over de afspraken in de begeleiding. Meestal start een begeleiding met een vijftal gesprekken met een frequentie van één gesprek per twee weken. Nadien wordt het effect van de hulp geëvalueerd, waarna besloten wordt of verder hulp noodzakelijk is en hoe die het best kan verlopen. Het is mogelijk dat – indien u dat wenst – tijdens een begeleiding één of meerdere gezinsleden of een pastoraal werker uit de eigen plaatselijke gemeente worden betrokken.

Werktijden: in overleg.

Kosten: in overleg en naar draagkracht.  

Wijze van aanmelden: via e-mail of telefoon.
Telefoon: 06-15670474
E-mail: