Hulp CPC Heverlee

Het Centrum voor Pastorale Counseling verleent pastorale counseling en geeft informatie en advies aan individuele personen, echtparen, gezinnen en jongeren

 

Voor consultaties in Heverlee

Tel. 016-200927 (uitsluitend op dinsdag en donderdag)
Adres: Tervuursesteenweg 194C, 3001 Heverlee.
Gesprekken zijn ook mogelijk via beeldbellen, indien dit past bij de begeleiding van de hulpvraag (te bespreken in overleg met de hulpverlener).

Stuur voor hulp bij voorkeur een e-mail met uw hulpvraag naar . Vermeld ook dat je hulp wenst in Heverlee.

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek wordt een plan opgesteld voor de hulpverlening en ontvangt u een uitleg over de afspraken in de begeleiding. Meestal start een begeleiding met een vijftal gesprekken met een frequentie van één gesprek per twee weken. Nadien wordt het effect van de hulp geëvalueerd, waarna besloten of verder hulp noodzakelijk is en hoe die best kan verlopen. Het is mogelijk dat – indien u dat wenst – tijdens een begeleiding één of meerdere gezinsleden of een pastoraal werker uit de eigen plaatselijke gemeente worden betrokken.

Financiën

Voor het aanbieden van gesprekken is het CPC afhankelijk van een persoonlijke bijdrage van de hulpvrager. Deze wordt gebruikt om de lonen van de hulpverleners te betalen, en ook de vaste kosten als huur, kosten aan het gebouw, verwarming, telefoon, computerdiensten, enz.
Voor CPC België streven we naar € 50,- per gesprek. Het zou fijn zijn indien u € 60,- kon bijdragen, maar wij begrijpen dat dit niet voor iedereen haalbaar is.
Mensen met financiële beperkingen kunnen beroep doen op ons ‘Hulpfonds mensen in nood’. Samen met u overleggen we wat voor u financieel haalbaar is en dienen we een verzoek in voor financiële ondersteuning. We willen in elk geval niet dat financiën een hinderpaal zijn om hulp te ontvangen.