Hulp CPC Nederland

Het Centrum voor Pastorale Counseling verleent pastorale counseling en geeft informatie en advies aan individuele personen, echtparen en gezinnen.

 

Algemene info CPC Nederland

Aanmelding voor hulp, informatie, etc.: De Hoop ggz, Tel. 078-6111222

Bezoekadressen hulpverlening

Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht (Tel. 078-6111479 – uitsluitend op woensdag)
Philips van Dorpstraat 29, 4698 RV Oud-Vossemeer (Tel. 06-16220668)
Gesprekken zijn ook mogelijk via beeldbellen, indien dit past bij de begeleiding van de hulpvraag (te bespreken in overleg met de hulpverlener).

Aanmelden via mail

Stuur voor hulp bij voorkeur een e-mail met uw hulpvraag naar help@pastoralecounseling.org. Vermeld ook of je hulp wenst in Dordrecht of Tholen.
Indien onze kantoren te ver van uw woonplaats zijn, kunnen we ook zoeken naar hulp in ons doorverwijsnetwerk.

Financiën

Voor het aanbieden van gesprekken is het CPC afhankelijk van een persoonlijke bijdrage van de hulpvrager. Deze wordt gebruikt om de lonen van de hulpverleners te betalen, en ook de vaste kosten als huur, kosten aan het gebouw, verwarming, telefoon, computerdiensten, enz.
Het zou fijn zijn indien u € 60,- kon bijdragen, maar wij begrijpen dat dit niet voor iedereen haalbaar is.
Mensen met financiële beperkingen kunnen beroep doen op ons ‘Hulpfonds mensen in nood’. Samen met u overleggen we wat voor u financieel haalbaar is en dienen we een verzoek in voor financiële ondersteuning. We willen in elk geval niet dat financiën een hinderpaal zijn om hulp te ontvangen.