Pastorale hulp

De hulpverleners van het Centrum voor Pastorale Counseling zijn gespecialiseerd in pastorale hulpverlening op verschillende niveaus. Er kan dan ook op veel probleemgebieden met gedegen hulpverlening ingespeeld worden.

Bijvoorbeeld:

  • Identiteitsproblematiek
  • Huwelijks- en relatieproblematiek
  • Incest en trauma
  • Geloofsvragen en psychische problemen
  • Depressie
  • Angst
  • Rouwverwerking
  • Verslaving
  • Enz.

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek wordt een plan opgesteld voor de hulpverlening en ontvangt u een uitleg over de afspraken in de begeleiding. Meestal start een begeleiding met een vijftal gesprekken met een frequentie van één gesprek per twee weken. Nadien wordt het effect van de hulp geëvalueerd, waarna besloten of verder hulp noodzakelijk is en hoe die best kan verlopen. Het is mogelijk dat – indien u dat wenst – tijdens een begeleiding één of meerdere gezinsleden of een pastoraal werker uit de eigen plaatselijke gemeente worden betrokken.