Livestream

Themadag: Samen in de bediening de vreugde vasthouden

Welkom om online de toespraken te bekijken!

Op zaterdag 9 september 2022 ging deze themadag door in samenwerking met Hart voor de gemeente en als één van de dagen die het 40-jarig jubileum van het CPC dankbaar vieren.

Toespraak 1: Miel de Rechter: Het lijden van een leider
Hij had een kleine enquête gedaan onder zo’n 25 leiders en hun vrouwen. Het werd in deze lezing duidelijk dat de leider lijdt. Maar een geruststellende gedachte is dat de Heere Jezus met ons oploopt zoals Hij dat ook deed bij de Emmaüsgangers.

Toespraak 2: Herlinde De Vriese: Mijn man heeft een bediening
’s Middags heeft Herlinde De Vriese in haar getuigenis verteld over hoe zij naast Jef in de bediening staat. Het was indrukwekkend hoe zij vertelde over haar eigen worstelingen en geestelijk leven. Ze gaf aan de vrouwen gerichte handvatten mee om hun eigen geestelijk leven gezond te houden.

Toespraak 3: Jef De Vriese: Ondanks alles Gods vreugde vasthouden
Jef De Vriese sloot de dag af met het thema ‘ondanks alles de vreugde vasthouden’. Het lijden heeft niet het laatste woord in het leven van een mens. Maar het kennen van God en je verheugen in Zijn karakter en Zijn handelen maakt een christen ondanks de omstandigheden tot een blijmoedig mens.

We waren ook verheugd door de vele hartelijke ontmoetingen die in de pauzes, de gespreksgroepjes en het eten zijn ontstaan en de goede sfeer. We kunnen daarom met dankbaarheid terugkijken op een gezegende dag.

Het kan zijn dat jullie als echtpaar door deze dag zijn aangesproken. Dat jullie lijden onder dat wat de bediening van jullie vraagt. Maar jullie hebben geen idee hoe hier samen uit te komen. We zouden graag in contact met jullie komen en kijken of we met meerdere echtparen een tweedaagse ontmoeting in Hebron kunnen organiseren om hier verder met elkaar over door te praten. Jullie kunnen contact opnemen met Martin Penning via

Ondersteun het CPC
Indien je ons wil helpen om Gods woord naar harten en huizen te brengen, onder leiding van de Heilige Geest, door pastoraat, preventie en onderwijs, ten dienste van de gemeente, ga dan naar deze pagina.