Serie Pastoraal: Boosheid

Boosheid begrijpen en overwinnen

Iedereen heeft met boosheid te maken. Er is veel oneerlijkheid in de wereld. Boosheid geeft energie om iets aan de onrechtvaardigheid te doen, maar ze veroorzaakt ook veel onrechtvaardigheid. Je kunt leren van de goede boosheid van God om je eigen boosheid op een gepaste manier te uiten!

1. Boosheid begrijpen
2. De goede boosheid van God
3. De verkeerde boosheid van mensen
4. Praktische tips om boosheid te overwinnen
5. Zachtmoedigheid en barmhartigheid

Auteurs: Walter Barrett & Jef De Vriese
Prijs: € 3,-

Hier info en bestellen.

In de Serie Pastoraal zijn reeds verschenen:
Hoop – Bezorgdheid – Zelfaanvaarding – Schuld en schuldgevoelens – Macht over onreine geesten – Vergeving: wat en hoe? – Ziekte en genezing – De zin van het lijden – Angst – Depressie – Boosheid.
Aanbieding: 11 boekjes voor € 28,- (i.p.v. € 33,-)