Getuigenis van een student in de pastorale opleiding

‘Er is voor alle problemen een Bijbelse oplossing, maar niet alle problemen worden opgelost’

Jolanda kreeg via haar schoonmoeder Metamorfose in handen. Zij vond Metamorfose zo interessant en Bijbelgetrouw dat zij een abonnement nam.  Zo viel haar oog op de Pastorale opleiding. Het leek haar geweldig de opleiding te volgen, maar het moest wel passen binnen haar gezin. Uiteindelijk hebben haar man en hun oudste zoon haar gestimuleerd met de opleiding te starten.

Het was alsof er een wereld voor haar openging. De inhoud van de lessen, het contact met docenten en medestudenten: zó verrijkend! Jolanda kijkt elke keer weer uit naar de lessen. Eén zin zal haar altijd bijblijven: ‘Er is voor alle problemen een Bijbelse oplossing, maar niet alle problemen worden opgelost’. Het is zo waardevol wat de Bijbel aanreikt en om daarmee tot een Bijbelse visie te komen.

Op dit moment volgt Jolanda het derde jaar en beoordeelt de gevalstudies van de eerstejaars studenten. Dit is iets wat de Heere onverwacht op haar pad heeft gebracht en wat Jolanda met veel blijdschap doet. Verder wacht zij rustig op Gods leiding en Zijn plan met de cursus.

De opleiding is écht een aanrader! Vooral in deze tijd is het belangrijk dat mensen hun houvast en oplossingen voor hun problemen in Gods Woord vinden. Daarnaast vormt de cursus je persoonlijk: je groeit in je persoonlijke geloof, je ervaart de geestelijke band met elkaar en je ontvangt zelf ook een zegen als je tot zegen voor anderen kunt én mag zijn.

Je kunt nu aanmelden voor de cursus (basisjaar A) die dit najaar in Amerongen begint!

Hier vind je info over de hele pastorale opleiding.