In Memoriam Walter Barrett

Walter Barrett, 74 jaar, is op 7 september 2022 de aanwezigheid van de Heere binnengegaan. Walt was een geliefde echtgenoot, vader en grootvader, alsook een voorganger en zendeling die door de Heere werd gebruikt om velen diepgaand te beïnvloeden. Walter was de eerste directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC).

Onder impuls van Walter Barrett werd het Centrum voor Pastorale Counseling in 1983 een onderdeel van het toenmalige Bijbelinstituut België. Walter was de eerste directeur en legde de theologische fundamenten. Zijn bekwaamheid als Bijbelleraar en het vertrouwen in zijn onderwijs in België en Nederland opende voor het CPC de deur om naast pastorale zorg ook pastorale opleidingen te ontwikkelen. Duizenden studenten, hulpvragers en lezers van de CPC boeken werden de afgelopen 40 jaar door zijn bijdragen gediend.  (Foto: Dirk Lemmens, Walter Barrett en Jef De Vriese n.a.v. het 25-jarig jubileum van het CPC in 2007).

Op 8 januari 2022 plaatste Walter Barrett dit bericht op zijn Facebook pagina:

Sommigen van jullie begrijpen misschien…
Ik kwam iets tegen dat me echt aanspreekt op waar ik nu ben: “Vanaf het moment van onze doop in de dood van Jezus, beginnen we in stappen met de praktijk van het sterven – sterven aan onszelf en aan ons egocentrische streven naar alles wat strijdig is met onze roeping tot discipelschap. We beginnen dagelijks het lange heiligingsproces van het opnemen van ons kruis, in een poging die delen van ons hart te kruisigen die nog steeds roepen: “Ik! en van mij!”. We beginnen stukje bij beetje die gebieden van onze ziel over te geven die we zo lang als de onze hadden opgeëist, en ze nu in plaats daarvan aan de heerschappij van Christus over te geven.
Wat we niet altijd zien is hoe dat dagelijks sterven aan onszelf deel uitmaakt van hetzelfde proces dat voor de gelovige zijn uiteindelijke hoogtepunt vindt in de lichamelijke dood. Want in die laatste etappe van onze sterfelijke reis laten we alle materiële goederen los die we hebben vergaard, alle comfort en vermaak en genoegens van deze wereld, alle illusies van onze eigen macht of meesterschap over het leven, en alle tijdelijke menselijke relaties. In plaats daarvan grijpen we in onze eindelijk lege handen de hand van onze Heere en Herder, die de enige constante is, de enige relatie die we niet loslaten in die overgang van het leven naar de dood naar het eeuwige leven.”
Wat een geweldig inzicht dat onder woorden brengt wat ik heb gevoeld en ervaren terwijl ik worstel met loslaten. Toen ik het las zei ik meteen tegen mezelf: “JA, dat is het. Vanzelfsprekend!”

Walter werd geboren als zoon van Don en Billie Barrett op 13 december 1947. Als tweedejaarsstudent in 1967 aanvaardde Walter Jezus Christus als zijn Heere en Verlosser. De gevolgen hiervan vormden elk facet van wie hij was en wat hij deed. Walter voelde zich geroepen tot fulltime bediening en behaalde in 1973 een Master of Theology aan het Dallas Theological Seminary en later een Doctorate of Ministry aan het Westminster Theological Seminary. In zijn 45-jarige bediening combineerde hij Bijbelonderwijs met het leiden en dienen van plaatselijke kerken en het begeleiden van predikanten en zendelingen. Walter diende meer dan 28 jaar als zendeling bij Greater Europe Mission in België en Duitsland. Hij diende ook 17 jaar als voorganger: McCoy Memorial Baptist Church (Elkhart, Indiana), Evangelische Gemeente Landen (België), Evangelische Gemeente Leuven (België), Black Forest Christian Fellowship (Duitsland), Riverside Community Church (St. Charles, Illinois), en Faith Evangelical Free Church (Grand Forks, North Dakota).

Walter was 53 jaar getrouwd met Jane. Hij wordt overleefd door zijn kinderen Jennifer Benjamin (John), Peter Barrett (Kara) en Jeffrey Barrett (Meredith), en kleinkinderen – Joshua, Nathan, Olivia, Annalise, Jude, Adelaide, Liam, Elias en Isabel.

Beluister hier de toespraak van Walter Barrett n.a.v. het 25-jarig jubileum van het CPC:
Lijden, een ongewenst geschenk

 

De inhoud van deze toespraak werd samen met andere informatie verwerkt in: Walter Barrett & Jef De Vriese, De zin van het lijden, in ‘Serie Pastoraal’.