Van man tot man themadag – 30 MRT 2019

Mannen van God
Jozef, Joahnnes de Doper, Jeremia en jij

Op zaterdag 30 maart  2019 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een themadag voor mannen met als onderwerp Mannen van God. Welkom van 10 tot 16 uur in het CPC te Heverlee.

Mannen van God, geroepen, beschikbaar en… onbekwaam. Mannen die God geloven en bruikbaar worden. Mannen die door dalen gaan en stand houden in tegenstand. Mannen zoals wij mannen kunnen worden. Jonge mannen en oude mannen, die God dienen zonder excuses.

Sprekers: Leander Janse, Miel Vanbeckevoort en Dirk Lemmens.

Leander Janse spreekt over Jozef. Jozefs leven is complex en dramatisch. Genoeg redenen voor onvruchtbaarheid. Maar Gods genade maakt het onafwendbare afwendbaar. Gods openbaring wekt werkzaam geloof. Gods genade maakt het onmogelijke mogelijk.
Miel Vanbeckevoort spreekt over Johannes de Doper. Ook wij kunnen gehoorzaam leren wandelen in Zijn roeping. Dat gaat vaak via ‘woestijnervaringen’, inbegrepen ‘tuchtigingen des Heeren’, die tot reiniging en heiliging leiden en uiteindelijk, voor wie Hebreeën 12 geoefenden noemt, naar de maturiteit van zonen van de Vader.
Dirk Lemmens spreekt over Jeremia. Niet hij, maar God heeft zijn taak bepaald, van voor de geboorte. Niet hij, maar God stelt zijn bekwaamheid vast. Niet wat hij wil, maar wat God wil, maakt hem en ons tot mannen van God.

Hier aanmelden!