Van man tot man themadag – 27 MRT 2021

Waarheid en liefde

Op zaterdag 27 maart 2021 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een themadag voor mannen met als onderwerp Waarheid en liefde. Welkom van 10 tot 16 uur in het CPC te Heverlee of volgen via stream. Indien de corona maatregelen de fysieke organisatie van de dag onmogelijk maken zal de dag uitsluitend via livestream verlopen.

We leven in een tijd die het moeilijk maakt om voor de waarheid uit te komen. Er zijn moeilijke morele kwesties, zoals de genderproblematiek. We worstelen met visies op Gods Woord die liefde en waarheid tegenover elkaar zetten. Maar Hij die Liefde en Waarheid is, wil ons leiden in een waarachtig leven. Hoe onderscheiden we wat waar is? Hoe is waarheid liefdevol? En hoe is liefde waarheidsgetrouw?

Sprekers: Miel de Rechter, Dirk Lemmens en Jef De Vriese.

  • Miel de Rechter spreekt over leven in de liefde voor God in overeenstemming met de waarheid van Jezus Christus. Wat elke volgeling van Jezus toch wil is leven in de liefde voor God in overeenstemming met de waarheid van Jezus Christus. Hoe komt het dan toch dat, wat de Bijbel duidelijk onderwijst, in deze tijd en cultuur zo onredelijk en ongeloofwaardig overkomt? Dat de traditionele interpretatie van Gods woord zo onredelijk en onrealistisch klinkt, met het gevolg dat er een groeiend aantal kerkleiders en daarmee veel kerken, dit afwijzen. Hadden de broeders en zusters die in de eeuwen voor ons gebeden hebben tot Hem, geloofd hebben in Hem en geleefd hebben met Hem, het verkeerd gehad? Schijnt er nu een nieuw licht op liefde en waarheid zoals de Bijbel het bedoelt?”
  • Dirk Lemmens spreekt over 100% liefde én 100% waarheid. God is een God van liefde, die ons liefdevol aanvaardt, ondanks onze voortdurende zonde. God is echter ook een God van waarheid, die de zonde niet tolereert of door de vingers ziet. Bij God zijn “liefde” en “waarheid” niet in balans: Hij ís liefde, en Hij ís waarheid. Voor de volle 100%.
    In een tijd waarin absolute waarheid niet langer bestaat en emotionele bevrediging de absolute prioriteit vormt, is het voor ons als christen niet eenvoudig om met “liefde” en “waarheid” om te gaan.
  • Jef De Vriese spreekt over hoe bij onze waardeoordelen ons denken en onze emoties een rol spelen. Tegenwoordig denkt men minder vanuit de inhoud van de Schrift omdat met die inhoud vanuit eigen ervaring herinterpreteert. Hoe beïnvloedt dit ons denken m.b.t. belangrijke morele kwesties?

Hier aanmelden!