Samen in de bediening – De vreugde vasthouden – Amerongen 09/09

Samen in de bediening – De vreugde vasthouden

Op vrijdag 9 september 2022 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling in samenwerking met Hart voor de gemeente deze themadag.

Voor de meesten van ons zal het herkenbaar zijn dat God je roept voor een taak. Vol enthousiasme begin je aan een bediening, maar na een bepaalde periode leer je de schaduwzijde kennen. Misschien loop je tegen je eigen onbekwaamheden aan of botert het niet met degenen met wie je samenwerkt. Of mensen die je moet leiden denken zo anders, of je krijgt te maken met visieverschillen. Het enthousiasme en de blijdschap worden naarmate de tijd vordert steeds meer getemperd. Dat kan  invloed hebben op jouw persoonlijk leven en kan ook zijn weerslag hebben op je huwelijk en gezin. Vragen komen in je gedachten op: heb ik Gods stem wel goed verstaan? Is dit wel wat God heeft bedoeld voor mijn leven? Waarom gaat het zo moeizaam? Ben ik wel geschikt? Je raakt teleurgesteld in jezelf, in je echtgenoot, in de mensen om je heen en in de gemeente of organisatie waarvoor je werkt en je hebt de neiging om te vluchten.

Hoe ga je met deze situaties om en houd je God, jezelf en jouw omgeving in het oog?

Deze dag willen we onderwijs ontvangen en hierover met elkaar in gesprek zijn. Ook is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een warme maaltijd die om 17.00 uur aanvangt.

Daarnaast zien we deze dag ook als een aanzet om misschien op een later tijdstip in een kleiner verband hierover door te denken.

Sprekers:
Miel de Rechter: ‘Leiden en lijden’
Herlinde De Vriese: ‘Mijn man heeft een bediening’
Jef De Vriese: ‘Ondanks alles Gods vreugde vasthouden’

De praktische organisatie van deze dag wordt verzorgd door Hart voor de gemeente. Aanmelden is mogelijk via dit formulier. Indien je gehuwd bent, dan moedigen we jullie aan om deze dag samen mee te maken.