Themadag Waarheid en liefde – 27 MRT 2021 – online bijwonen

Waarheid en liefde

Op zaterdag 27 maart 2021 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een themadag. Onze themadag eind maart is gewoonlijk voor mannen, maar wegens corona maatregelen kan die fysiek niet doorgaan en is de livestream voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk. Het onderwerp is ‘Waarheid en liefde‘. De toespraken worden uitgezonden via YouTube en het stellen van vragen kan via Zoom.

We leven in een tijd die het moeilijk maakt om voor de waarheid uit te komen. Er zijn moeilijke morele kwesties, zoals de genderproblematiek. We worstelen met visies op Gods Woord die liefde en waarheid tegenover elkaar zetten. Maar Hij die Liefde en Waarheid is, wil ons leiden in een waarachtig leven. Hoe onderscheiden we wat waar is? Hoe is waarheid liefdevol? En hoe is liefde waarheidsgetrouw?

Sprekers: Miel de Rechter, Dirk Lemmens en Jef De Vriese.

  • Miel de Rechter spreekt over Wandelen in de waarheid met een onverdeeld hart. Wat elke volgeling van Jezus toch wil is leven in de liefde voor God in overeenstemming met de waarheid van Jezus Christus.
  • Dirk Lemmens spreekt over 100% liefde én 100% waarheid. God is een God van liefde, die ons liefdevol aanvaardt, ondanks onze voortdurende zonde. God is echter ook een God van waarheid, die de zonde niet tolereert of door de vingers ziet. Bij God zijn “liefde” en “waarheid” niet in balans: Hij ís liefde, en Hij ís waarheid. Voor de volle 100%.
    In een tijd waarin absolute waarheid niet langer bestaat en emotionele bevrediging de absolute prioriteit vormt, is het voor ons als christen niet eenvoudig om met “liefde” en “waarheid” om te gaan.
  • Jef De Vriese spreekt over hoe bij onze waardeoordelen ons denken en onze emoties een rol spelen. Tegenwoordig denkt men minder vanuit de inhoud van de Schrift omdat met die inhoud vanuit eigen ervaring herinterpreteert. Hoe beïnvloedt dit ons denken m.b.t. belangrijke morele kwesties?

Hier aanmelden!