Verwachtend vrouw zijn – 24 NOV 2018

Vrouw zijn in Hem

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een ‘Van vrouw tot vrouw’ dag. Thema van deze dag is: Verwachtend vrouw zijn.

We denken we na over de Messiasverwachting van het Joodse volk en de profetieën die Zijn komst aankondigden. Ondanks de hoop op de Messias heeft Israël Hem niet erkend. Zien wij dat Hij werkelijkheid is in ons leven? Hoe helpt onze verwachting van Zijn komst om meer naar Hem te verlangen en Hem diepgaander te kennen?

Sprekers: Herlinde en Linde De Vriese
Locatie: CPC, Tervuursesteenweg 192 te Heverlee.
Tijd: zaterdag 24 november 2018, van 10 tot 16 uur.
Kosten: Om de onkosten te dekken, wordt er een collecte gehouden. Richtbedrag is € 15,-
Het aantal deelnemers is beperkt! Tijdig inschrijven! Aanmelden via de website.

Hier aanmelden.