vrienden

Vrienden van het CPC

Gods Woord naar harten en huizen van mensen

Ondersteun CPC

Bedankt dat je overweegt deel uit te maken van de vriendenkring om Gods Woord naar harten en huizen van mensen te brengen.


Nederland

Indien je in Nederland woont kan je een gift overmaken op bank NL33INGB0000456684 ten name van Stichting Vrienden van De Hoop inzake CPC te Dordrecht. De stichting is erkend als ANBI.
Je kunt met je bank app ook doneren door deze iDeal QR code te scannen. Het bedrag van de gift kan je zelf aanpassen.

België
Indien je in België woont kan je een gift overmaken op bank op bank BE93230008870567 ten name van C.P.C. v.z.w. te Heverlee.
Er is nog geen QR code voor Bancontact. Volgt binnenkort.
Je kunt ook doneren via onze webwinkel.