Hulpfonds

Hulpfonds mensen in nood

Mensen moeten zelf de kosten dragen van hun gesprekken bij het CPC. Een groot probleem voor bijvoorbeeld een bijstandsmoeder, iemand die te maken heeft met schuldsanering of mensen met een laag salaris. Voor hen heeft het CPC een hulpfonds, zodat zij toch de pastorale zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

“Het was een hele stap om mij aan te melden voor hulp bij het CPC. Ik dacht: ‘Zou ik bellen? Zo groot is mijn probleem niet. Als ik flink doorga, red ik mezelf wel.’ Niets was minder waar” vertelt Esther, een jonge vrouw die door het CPC geholpen wordt. “Als ik alles zelf had moeten betalen, had ik me vast niet eens aangemeld. Wat had ik dan veel gemist!”

Wij beseffen dat het voor veel mensen onmogelijk is de kosten te dragen. Zullen wij dan deze mensen hulp onthouden, omdat zij niet voldoende financiële middelen hebben? Zeker niet! Het CPC wil iedereen een kans op herstel geven. Daarom is een hulpfonds opgericht. Mensen die hulp nodig hebben kunnen een beroep doen op dit fonds, zodat financiën niet in de weg staan om geholpen te worden.

Hulp

Wij kunnen dit niet alleen. Daarom vragen u als nieuwsbrieflezer om hulp. Met een maandelijkse vaste gift van € 5, maakt u elk jaar één gesprek mogelijk. Als elke nieuwsbrieflezer ons op deze manier steunt, dan zijn in één klap alle financiële belemmeringen opgelost.

Zinvol?

Hoe zinvol is het om één gesprek te financieren? In dat ene gesprek kan iemand Jezus leren kennen, worden bevrijd van angst of een nieuwe start maken in zijn of haar huwelijk. Esther vertelt. “De gesprekken bij het CPC hebben me geholpen om dingen te verwerken die ik altijd had weggestopt. Ik leefde er ‘overheen’, ik deed net alsof de problemen er niet waren.” Zonder dat anderen het zagen liep Esther rond met veel onverwerkte pijn. “Ik heb nauwelijks bevestiging gehad in mijn jeugd. Hierdoor voelde ik me altijd heel onveilig, ook toen ik eenmaal volwassen was. Ik miste de veilige basis, een plek waar ik geaccepteerd werd en mezelf mocht zijn.” Tijdens haar gesprekken met het CPC leert Esther haar problemen te onderkennen en begint ze het gemis dat ze ervaart te verwerken. “Ik zocht naar een veilige plek, in mijn leven, maar ook bij God. Uiteindelijk vond ik dit ook! Telkens weer werd ik teruggebracht naar de liefde van God en Zijn betrouwbare beloften.”

Esther: “Ik weet hoe waardevol het is om terecht te kunnen bij hulpverleners die helpen vanuit Gods waarheid en Zijn liefde. Dat gun ik iedereen. Juist de mensen die het al niet zo breed hebben.”
Help mee!

Help mee

Onze visie richt zich op het bieden van pastorale hulpverlening aan christenen en gemeenten. We zien een groeiende vraag naar ons hulpverleningsaanbod! Maar we zien ook steeds mensen die financieel niet in staat zijn om de kosten van de hulp te betalen.
Het werk van CPC is helemaal afhankelijk van giften. Inkomsten van consultaties en cursussen helpen, maar zijn onvoldoende om de kosten te dekken en de nodige groei te ondersteunen. Helpt u mensen in nood met een financiële bijdrage? Uw gift kunt u overmaken:

In Nederland op bank NL33INGB0000456684 ten name van Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling te Amerongen. Vrienden van het CPC is een Algemeen Nut Beogende Instelling en mag het ANBI-keurmerk dragen. Omdat de stichting in het bezit is van een ANBI verklaring zijn uw giften voor de belasting aftrekbaar. Info op basis waarvan deze ANBI erkenning is gebaseerd vindt u hier.
Het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. in België is ook zelf door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI instelling. Info op basis waarvan deze ANBI erkenning is gebaseerd vindt u hier.

In België op bank BE93230008870567 ten name van C.P.C. v.z.w. te Heverlee.