Geschiedenis

1982

In september 1982 richt Jef De Vriese het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). De oprichtingsnaam was Christelijk Hulpverlenings- Centrum. Activiteiten bestonden uit christelijke counseling en psychotherapie, seminars en spreekbeurten.

1983

Het Christelijk Hulpverlenings- Centrum wordt in februari 1983 een onderdeel van het Bijbelinstituut België, nu bekend als Evangelische Theologische Faculteit. Walter Barrett was de eerste directeur va het CPC. Het centrum biedt op dat moment hulp aan mensen in nood, die hoofdzakelijk komen uit de christelijke gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast wordt het centrum verantwoordelijk voor alle pastorale vakken aan de theologische opleiding. Deze ontwikkeling maakt van het CPC op de eerste plaats een onderwijsinstelling. Hulpverlening wordt aangeboden als ondersteuning aan het pastoraal werk in de gemeenten en als gelegenheid voor training van pastorale werkers.

1984

De eerste cursus ‘Inleiding in de pastorale counseling’ wordt in 1984 gegeven in Heverlee. Sindsdien is een cursuspakket ontwikkeld waarvan de vakken door vele pastoraal werkers werden gevolgd. Professionele hulpverleners, meestal opgeleid in seculiere hulpverleningsmethoden, zochten via de cursussen naar een weg om professionaliteit en geloof te integreren.

1986

De naam van het centrum wordt in 1986 gewijzigd in Centrum voor Pastorale Counseling.
De eerste versie van het boek ‘Helpen met de Bijbel’ door Walter Barrett en Jef De Vriese verschijnt. Op vraag van Teo Kruisman en Jan Buitelaar, bestuursleden van de toenmalige Stichting Ontwikkeling Evangelische Hulpverlening, wordt de eerste cursus van het CPC gegeven in Utrecht. Sindsdien gaat de cursus jaarlijks door in Nederland. Locaties na Utrecht waren Amersfoort, Ede, Dordrecht en Nijkerk. In Vlaanderen wordt de cursus regionaal gegeven in gemeenten. Ook is een correspondentiecursus beschikbaar.

1988

Om de groei van het werk te ondersteunen wordt in 1988 de Stichting Centrum voor Pastorale Counseling – Nederland opgericht. Het CPC ontwikkelt een variatie aan activiteiten: cursussen, spreekbeurten, een hulpverleningsnetwerk van vrijwilligers, landelijke werkgroepen, uitgave van diverse boeken en cassettes. Het eerste nummer van het Tijdschrift voor Pastorale Counseling verschijnt in 1989. Later werd de naam Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling en ook TijdSchrift, Magazine voor Pastoraat, Gezin en Gemeenteopbouw. De Huidige naam is Metamorfose, Magazine voor Pastoraal en Hulpverlening.

1992

In 1992 wordt voor het CPC een eigen v.z.w. (stichting) opgericht in België, waardoor het CPC juridisch los komt van de Evangelische Theologische Faculteit. Uiteindelijk worden in 1998 de samenwerking met de faculteit opgeheven.

1997

Inmiddels is een intensieve samenwerkingsrelatie ontstaan tussen CPC en Stichting Chris (inmiddels onderdeel van De Hoop). Met Focus on The Family wordt sinds 1997 samengewerkt met het oog op preventieprojecten rondom seksualiteit, huwelijk en gezin.

2000

De groei van de organisatie vergt meer administratieve ondersteuning en kantoorruimte. In 2000 verhuizen de stichtingen naar een nieuw kantoor op het terrein van het dorp van Stichting De Hoop. In België nemen CPC en Chris hun intrek in een nieuw kantoor te Heverlee.

2007

Na 25 jaar, in het jubileumjaar 2007, stellen CPC, Chris en De Hoop vast dat samenwerking wederzijdse versterking oplevert en mogelijkheden biedt om nog meer mensen in nood te helpen. Daarom word besloten tot een fusie tussen de drie stichtingen. Inhoudelijk brengt dit voor het CPC geen veranderingen met zich mee. De geestelijke identiteit blijft bewaard en de bestaande activiteiten worden verder gezet. De fusie biedt het CPC mogelijkheden op het vlak van administratie, het leveren van een bijdrage aan zorg voor verslaafden, het mee helpen ontwikkelen van meer professionele hupverlening en nieuwe trainingen, etc. Stichting Vrienden van de Hoop verzorgt de fondswerving van het CPC, want de activiteiten blijven afhankelijk van giften.

Filmpje n.a.v. 25 jaar CPC:

2014

Sinds januari 2014 gaat het CPC ook in Nederland zelfstandig verder. Het CPC is geen onderdeel meer van St. De Hoop, maar er blijft wel samenwerking.
Er komt meer accent te liggen op de uitbouw van een netwerk van pastorale werkers, zodat meer mensen in de regio waar zij wonen hulp kunnen ontvangen.
Meer studenten dan ooit in de driejarige opleiding!

2019

Reeds vele jaren behartigt het CPC het werk van Chris, de Vlaamse christelijke kinder- en jeugdhulp. In 2019 werd een samenwerkingsverband aangegaan met het Evangelisch Jeugdverbond (EJV) in Vlaanderen om de cursus Kinder- en Jeugdpastoraat en andere programma’s van Chris samen verder te ontwikkelen.

2020

De cursussen in Nederland worden gecentraliseerd in Hebron Missie te Amerongen. In samenwerking met St. Heart Cry start in Heverlee de Discipelschap Bijbelschool Filadelfia Vlaanderen.

2021

Het kantoor van CPC in Nederland verhuist naar Amerongen. Het Centrum voor Pastorale Counseling wordt in Nederland aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor fondswerving wordt in Nederland Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling opgericht, eveneens erkend als ANBI.

In dit alles geldt voor het CPC één roeping: “Gods Woord naar harten en huizen van mensen, door pastoraat, preventie en onderwijs, geleid door de Heilige Geest, ten dienste van de gemeente.” Deze roeping zetten we onverminderd voort. Onze dienstbaarheid aan de gemeente en mensen in nood, gebaseerd op Gods Woord, was gedurende heel onze geschiedenis onze hartslag. In dat spoor gaan we door Gods genade dan ook verder.

2022

40 jaar Centrum voor Pastorale Counseling!