Identiteit

Het Centrum voor Pastorale Counseling houdt vast aan de fundamentele geloofswaarheden, zoals geformuleerd in de traditionele geloofsbelijdenissen die gangbaar zijn in de Bijbelgetrouwe reformatorische en evangelische kerken.

De Bijbel en de goddelijke openbaring hierin over God, de mens, de problemen van de mens en de oplossingen ervan, is uitgangspunt en norm voor onze theorie en praktijk van pastorale hulpverlening.

Onze geloofsverklaring en uitgangspunten vind je in onderstaande documenten.

Geloofsverklaring en uitgangspunten
Verklaringen van Chicago – onfeilbaarheid en betrouwbaarheid
Verklaring van Danvers – man en vrouw zijn
Verklaring van Colorado over Bijbelse seksuele moraal

OPGELET! Wegens vakantie worden nieuwe bestellingen naar Nederland nog verstuurd tot DINSDAG 18 december. Daarna is de verzending pas 9 januari. Sluiten