Missie

Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) heeft als missie:

Gods Woord naar harten en huizen van mensen,
door pastoraat, preventie en onderwijs,
onder leiding van de Heilige Geest,
ten dienste van de gemeente.