Identiteit

Bijbelgetrouwe traditie met ervaring

 

Het Centrum voor Pastorale Counseling houdt vast aan de fundamentele geloofswaarheden, zoals geformuleerd in de traditionele geloofsbelijdenissen die gangbaar zijn in de Bijbelgetrouwe reformatorische en evangelische kerken.

Het Centrum voor Pastorale Counseling heeft een jarenlange traditie in onderwijs en training van pastoraal werkers en het helpen van professionele hulpverleners met de integratie van geloof en hulpverlening.

Je leert theorie en praktijk

De cursussen leggen een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. De vraag die aan de basis ligt, is: “Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?”. De cursussen richten zich tot allen die pastoraal betrokken willen zijn: oudsten, predikanten, jeugdleiders, huiskringleiders, zendelingen, allen die in aanraking komen met mensen in moeilijkheden. Wie een seculiere opleiding maatschappelijk werk, psychologie, e.d., heeft wordt toegerust om geloof en hulpverlening te integreren.

Je denkt vanuit de Bijbel

De Bijbel en de goddelijke openbaring hierin over God, de mens, de problemen van de mens en de oplossingen ervan, is uitgangspunt en norm voor onze theorie en praktijk van pastorale hulpverlening. Je wordt geholpen om vanuit de Schrift te denken over persoonlijke en relationele problemen en hoe God werkt in moeilijkheden en verdriet. Je leert hoe God jou gebruikt om anderen te bemoedigen, te troosten of op het rechte pad te helpen, terwijl Hij mensen verandert.

Je leert een methode

Een sterk punt van de opleiding is dat er niet alleen wordt ingegaan op vaak voorkomende problemen (angst, depressie, huwelijksproblemen, verslaving, etc.), maar dat je een methode aanleert waarmee je gelijk welk probleem waar mensen mee kampen leert analyseren en er een Bijbelse oplossing voor leert uitwerken.

Je eigen leven verandert

Naast kennis en vaardigheden overdragen, beoogt deze opleiding ook persoonlijke geestelijke groei en herstel in het leven van de student, ongeacht of die pastoraal actief is ten behoeve van anderen. Iedereen die wil groeien in Bijbelse wijsheid en op Gods manier wil leven in Gods wereld is hartelijk welkom. Wie je bent in Christus bepaalt sterk je vruchtbaarheid in Gods Koninkrijk. Dus wil je groeien in kennis van God, van jezelf en van de principes van Bijbelse verandering.

Je sluit aan bij een rijke ervaring

Het CPC werd opgericht in 1982. In 1983 werden de eerste cursussen verzorgd aan het toenmalige Bijbelinstituut België, nu de Evangelische Theologische Faculteit. In Nederland werd in 1984 de eerste cursus georganiseerd, op vraag van oud-bestuursleden, van de inmiddels opgeheven Stichting Ontwikkeling Evangelische Hulpverlening. Sindsdien is de basiscursus ‘Inleiding Pastorale Counseling’ door een paar duizend studenten bijgewoond.

Doel

Wat moet ik kennen en kunnen
om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?

Bijbels

De Bijbel als bron en norm
voor het kijken naar God, jezelf, anderen.

Praktisch

Een methode die je helpt
problemen te analyseren en te begeleiden.

Persoonlijk

Omdat wie je bent mee bepaalt hoe God je gebruikt,
wil je zelf groeien!