Aanmelden cursussen

Hier kunt u zich aanmelden voor de cursussen

Volgende cursussen zijn gepland vanaf het najaar 2020:

Inleiding Pastorale Counseling
Huwelijk en gezin & Huwelijkspastoraat

Aanmelden is nog niet mogelijk.