Docenten

Docenten

De lessen worden verzorgd door drs. Jef De Vriese, drs. Dirk Lemmens, drs. Herlinde De Vriese, dhr. Martin Penning en dhr. Arjan van Gent. Voor specialistische thema’s zijn er gastdocenten.

Practicumleiders

De practicumlessen zijn toevertrouwd aan een team van pastorale hulpverleners die de student praktisch bijstaan in zijn eigen praktische verwerking en toepassing van het cursusmateriaal. Voor bepaalde cursusonderdelen kan een gastdocent uitgenodigd worden.