BASISCURSUS Jaar A – Inleiding in de pastorale counseling

Cursusbeschrijving

Dit is onze basiscursus.
Cursusbeschrijving Inleiding Pastorale Counseling.

Toelatingsvoorwaarde

Voor het bijwonen van de lessen: geen.

Frequentie

Dit cursusjaar wordt elk jaar gegeven.

Plaatsen en data

In Amerongen gaan de lessen door in Hebron, Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen.
In Dordrecht worden de lessen gegeven in De Hoop – CPC, Provinciale Weg 70, 3329 KP Dordrecht.
In Heverlee wordt er in het schooljaar 2019-2020 geen cursus georganiseerd. Wel in 2020-2021.

Data 2019-2020:
Dordrecht: 02/11, 07/12/2019, 11/01, 08/02, 07/03, 04/04, 16/05, 06/06/2020.
Amerongen: 09/11, 14/12/2019, 18/01, 15/02, 14/03, 18/04, 23/05, 13/06/2020.

Thema’s

  • Mensbeeld en doelstelling van de pastorale counseling.
  • De relatie tussen christelijke en seculiere counseling.
  • De kwaliteiten van de hulpverlener als man/vrouw Gods, de noodzaak van de wedergeboorte bij de confident, de rol van de Schrift in de begeleiding en de taak van de plaatselijke gemeente op het gebied van het pastoraat.
  • Een praktische pastorale methode waarin de student (a) de continue en (b) de opeenvolgende taken van de hulpverlener zodanig te kennen dat hij zelf in staat is (a) de betrokkenheid van de confident te bevorderen en geschikte huiswerkopdrachten te geven en (b) een probleem te analyseren, de Bijbelse oplossing te ontdekken, de oefening in de godsvrucht te begeleiden en de begeleiding tot een goed einde te brengen.
  • Actuele problemen: wanhoop, bezorgdheid, zelfaanvaarding, schuld en schuldgevoelens, depressie, demonie, boosheid, angst, lijden, etc.
  • Verloop van een hulpverleningsgesprek en principes van een goede gesprekstechniek.
  • Ethiek in het pastoraat, privacy. Het samenstellen van een dossier, opstellen van een behandelplan, rapportage, het belang van supervisie, etc.

Hier aanmelden.