Jaar B – Huwelijk en gezin – Huwelijkspastoraat

Inhoud

Huwelijk en gezin & Huwelijkspastoraat

Cursusbeschrijving

Huwelijk en gezin – Huwelijkspastoraat (versie 2018-2019)

Toelatingsvoorwaarde

Voor het bijwonen van de lessen: cursus Inleiding pastorale counseling gevolgd hebben.

Frequentie

Dit jaar wordt gegeven in de schooljaren die beginnen in een paar jaar (2020, 2022, 2024, etc.)
Amerongen: 8 zaterdagen vanaf najaar 2020.
Data: nog onbekend.
Telkens van 10.00 tot 16.00 uur.

Thema’s deel B1: Huwelijk en gezin

Gods plan met het huwelijk; Het vinden van levenspartner.; Het ‘ongelijk span’ ; Huwelijksvoorbereiding; Communicatie in verloving en huwelijk; Bijbels fundament van het huwelijk; Effect van de zonde op het huwelijk; Man en vrouw: gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig; Liefde, wat en hoe? ; Vergeving: wat en hoe? ; Zelfbevrediging, seks voor het huwelijk, seksuele intimiteit; Gezinsplanning en geboorteregeling; kinderloosheid; Etc.

Thema’s deel B2: Huwelijkspastoraat

Theoretische begrippen en modellen die relevant zijn voor het werken met echtparen; Valkuilen onderscheiden die zich voordoen bij het bevorderen van betrokkenheid in het begeleiden van echtparen.; Geschikte huiswerkopdrachten samen te stellen voor een echtpaarbegeleiding; Huwelijksproblemen analyseren en een werkbare oplossing plannen; Man-vrouw verschillen; Communicatie en methode om communicatie tussen echtparen te verbeteren; Hulpverlening aan slachtoffers van incest.; Echtscheiding en hertrouwen, het omgaan met een ongelovige partner en partnergeweld; Seksverslaving; Nieuw samengestelde gezinnen; Etc.

Aanmelden voor cursusjaar 2010-2021 nog niet mogelijk.