Jaar B – Huwelijk en gezin – Huwelijkspastoraat

Inhoud

Huwelijk en gezin & Huwelijkspastoraat

Cursusbeschrijving

Huwelijk en gezin – Huwelijkspastoraat (versie 2020-2021)
De cursusbeschrijving tijdens het schooljaar 2020-2021 verandert wezenlijk m.b.t. de wijze waarop er les wordt gegeven. Lessen worden via video en verwerkingsvragen online via het CPC internet platform thuis gevolgd. De lesdagen worden gebruikt om vragen te stellen over de thuis verwerkte opdrachten, extra lesonderwerpen te behandelen, casussen te bespreken, via bemoedigingsgroepen de invloed van de lesmaterialen op het eigen geestelijk leven en pastorale praktijk te bespreken en voor elkaar te bidden.

Toelatingsvoorwaarde

Voor het bijwonen van de lessen: cursus Inleiding pastorale counseling gevolgd hebben.

Frequentie

Dit jaar wordt gegeven in de schooljaren die beginnen in een paar jaar (2022, 2024, 2026, etc.)
Amerongen: 8 zaterdagen vanaf najaar 2022.
Voorlopige data Amerongen: 08/10, 05/11, 03/12/2022, 14/01, 11/02, 18/03, 13/05, 10/06/2023.
Telkens van 10.00 tot 16.00 uur.
De lesdag kan gecombineerd worden met een aangenaam verblijf en overnachting in Hebron. Dit is de info voor verblijf.

Thema’s deel B1: Huwelijk en gezin

Gods plan met het huwelijk; Het vinden van levenspartner.; Het ‘ongelijk span’ ; Huwelijksvoorbereiding; Communicatie in verloving en huwelijk; Bijbels fundament van het huwelijk; Effect van de zonde op het huwelijk; Man en vrouw: gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig; Liefde, wat en hoe? ; Vergeving: wat en hoe? ; Zelfbevrediging, seks voor het huwelijk, seksuele intimiteit; Gezinsplanning en geboorteregeling; kinderloosheid; Etc.

Thema’s deel B2: Huwelijkspastoraat

Theoretische begrippen en modellen die relevant zijn voor het werken met echtparen; Valkuilen onderscheiden die zich voordoen bij het bevorderen van betrokkenheid in het begeleiden van echtparen.; Geschikte huiswerkopdrachten samen te stellen voor een echtpaarbegeleiding; Huwelijksproblemen analyseren en een werkbare oplossing plannen; Man-vrouw verschillen; Communicatie en methode om communicatie tussen echtparen te verbeteren; Echtscheiding en hertrouwen, het omgaan met een ongelovige partner en partnergeweld; Seksverslaving; Nieuw samengestelde gezinnen; Etc.

Aanmelden nog niet mogelijk.