Jaar C – Pastorale bediening – Pastorale theologie – België

Inhoud

Pastorale bediening (Omzien naar Elkaar) (jaar C1, 8 halve zaterdagen)
Pastorale Theologie (jaar C2, 8 halve zaterdagen).

Cursusbeschrijving

Pastorale bediening – 2023
Pastorale theologie – 2023

Toelatingsvoorwaarde

Voor het bijwonen van de lessen: cursus Inleiding pastorale counseling gevolgd hebben.
Cursisten van de driejarige opleiding moeten voor beide cursussen inschrijven.

Data en frequentie

Data Amerongen: 07/10, 04/11, 02/12/2023, 13/01,16/03, 06/04, 11/05, 8/06/2024.
Pastorale bediening: Telkens van 10.00 tot 12.45 uur.
Pastorale theologie: Telkens van 13.30 tot 16.00 uur.
De lesdag kan gecombineerd worden met een aangenaam verblijf en overnachting in Hebron. Dit is de info voor verblijf.
Data Heverlee: 14/10, 18/11/2023, 20/01, 09/03, 04/05/2024. Naast de lesdagen heeft de cursus in Heverlee een online deel dat start in september.
Dit jaar wordt in Heverlee gegeven in de schooljaren die beginnen in een onpaar jaar (2023, 2025, 2027, etc.).
In Amerongen wordt de cursus voor de laatste keer gegeven in 2025-2026. Daarna komt in Amerongen een nieuw programma.

Thema’s C1: Pastorale bediening

Essentiële kenmerken van de pastorale hulpverlener; de pastorale taak en publieke pastorale zorg. Pastorale zorg via huisbezoek, crisisinterventie, zorg aan hen in de bediening, communicatieve vaardigheden; Principes van de herderlijke zorg in de gemeente; Stress en eigen stressbestendigheid; Tijdsbeheer (time management); Omgaan met kritiek; Relationele dynamiek tussen pastor en hulpvrager; Gespreksvaardigheden; Huisbezoek; Gemeente tucht; Grensoverschrijdend gedrag in het pastoraat; Pastorale aspecten van prediking, zondagsschool, jeugdwerk, Bijbelstudies, huwelijk, begrafenis, etc.; Pastoraal beleid en opzetten van een pastoraal team; Etc.

Thema’s C2: Pastorale theologie

De praktische pastorale uitwerking van theologische begrippen en hun toepassing in het pastoraat: Godsbeeld; Mensbeeld; Schepping, zondeval en verlossing; De Heilige Geest, vrucht, bedieningen en gaven van de Geest; Bevrijdingspastoraat; Gebed in de hulpverlening; Theologie van het lijden (ziekte, genezing, rouwverwerking, etc.); Etc.

Aanmelden