Jaar C – Pastorale bediening – Pastorale theologie

Inhoud

Pastorale bediening (Omzien naar Elkaar) (jaar C1, 8 halve zaterdagen)
Pastorale Theologie (jaar C2, 8 halve zaterdagen).

Cursusbeschrijving

Pastorale bediening – 2017
Pastorale theologie – 2017
OPGELET: deze cursusbeschrijvingen kunnen voor het schooljaar 2019-2020 grondig wijzigen. De inhoud en thema’s van de cursussen blijft ongewijzigd, maar de didactische aanpak wordt op dit moment herzien, waardoor de wijze van lesgeven (lessen, besprekingen, aantal lesuren) en opdrachten kunnen wijzigen. Zodra meer informatie beschikbaar is, verschijnt die op deze webpagina.

Toelatingsvoorwaarde

Voor het bijwonen van de lessen: voor C1 geen, voor C2 een certificaat van jaar A.
Cursisten van de drie-jarige opleiding moeten voor beide cursussen apart inschrijven.

Frequentie

Dit jaar wordt gegeven in de schooljaren die beginnen in een onpaar jaar (2019, 2021, 2023, etc.).
Pastorale bediening en Pastorale Theologie gaan uitsluitend in Dordrecht door.
Data: Vanaf november 2019. Data nog niet bekend.
Pastorale bediening: Telkens van 10.00 tot 12.45 uur.
Pastorale theologie: Telkens van 13.30 tot 16.00 uur.

Thema’s C1: Pastorale bediening

Essentiële kenmerken van de pastorale hulpverlener; de pastorale taak en publieke pastorale zorg. Pastorale zorg via huisbezoek, crisisinterventie, zorg aan hen in de bediening, communicatieve vaardigheden; Principes van de herderlijke zorg in de gemeente; Stress en eigen stressbestendigheid; Tijdsbeheer (time management); Omgaan met kritiek; Relationele dynamiek tussen pastor en hulpvrager; Gespreksvaardigheden; Huisbezoek; Gemeente tucht; Grensoverschrijdend gedrag in het pastoraat; Pastorale aspecten van prediking, zondagsschool, jeugdwerk, Bijbelstudies, huwelijk, begrafenis, etc.; Pastoraal beleid en opzetten van een pastoraal team; Etc.

Thema’s C2: Pastorale theologie

De praktische pastorale uitwerking van theologische begrippen en hun toepassing in het pastoraat: Godsbeeld; Mensbeeld; Schepping, zondeval en verlossing; De Heilige Geest, vrucht, bedieningen en gaven van de Geest; Bevrijdingspastoraat; Gebed in de hulpverlening; Theologie van het lijden (ziekte, genezing, rouwverwerking, etc.); Etc.

Aanmelden nog niet mogelijk.

OPGELET! Wegens vakantie worden nieuwe bestellingen naar Nederland nog verstuurd tot DINSDAG 18 december. Daarna is de verzending pas 9 januari. Sluiten