ONLINE CURSUS – Herstellen tot Bruikbaarheid

De cursus Herstellen tot Bruikbaarheid is bedoeld voor hen die thuis, op eigen tempo, kennis willen maken met het pastoraat.

Herstellen tot bruikbaarheid bevat uitsluitend de digitale inhoud van onze cursus Inleiding Pastorale Counseling (dus zonder de extra opdrachten en lessen op zaterdagen; zonder studiebegeleider; geen opdrachten die nagekeken worden). Je werkt zelfstandig op eigen tempo.

Niet iedereen heeft de tijd en de mogelijkheden om intensief lessen te volgen. Wie toch, op eigen tempo en zonder tijdsdruk, wil studeren vindt zeker aansluiting bij deze cursus. Je kunt thuis via de computer de cursus verwerken. Je logt in op de e-learning omgeving van het CPC en ontvangt via dat systeem alle opdrachten (leesopdrachten, verwerkingsopdrachten, video lessen, oefeningen, etc.).

Je kunt op gelijk welk moment met deze cursus starten. Zodra je bent begonnen kan je op eigen tempo werken, maar het is wel de bedoeling dat je binnen één jaar klaar bent. Als dat niet lukt kan je de studietijd verlengen.

De inhoud van deze cursus is slechts een onderdeel van de zaterdagcursus Inleiding Pastorale Counseling in België. Daarom biedt deze online cursus geen toegang tot het tweede jaar van de driejarige pastorale opleiding. Om tot de rest van de opleiding toegelaten te worden moet je bijkomend de zaterdagen volgen in Heverlee. Na het beëindigen van de online cursus kun je je indien gewenst voor de zaterdagen inschrijven en aan het eerstvolgende schooljaar deelnemen. Je ontvangt dan een korting op de cursuskosten van de zaterdagcursus omdat je dan alleen het inschrijfgeld betaalt.

Hier aanmelden en eventueel boeken bestellen in de webwinkel!

Inhoud

  • Mensbeeld en doelstelling van de pastorale counseling.
  • De relatie tussen christelijke en seculiere counseling.
  • De kwaliteiten van de hulpverlener als man/vrouw Gods, de noodzaak van de wedergeboorte bij de confident, de rol van de Schrift in de begeleiding en de taak van de plaatselijke gemeente op het gebied van het pastoraat.
  • Een praktische pastorale methode waarin de student (a) de continue en (b) de opeenvolgende taken van de hulpverlener zodanig te kennen dat hij zelf in staat is (a) de betrokkenheid van de confident te bevorderen en geschikte huiswerkopdrachten te geven en (b) een probleem te analyseren, de Bijbelse oplossing te ontdekken, de oefening in de godsvrucht te begeleiden en de begeleiding tot een goed einde te brengen.
  • Actuele problemen: hoop voor alle problemen, bezorgdheid, zelfaanvaarding, schuld en schuldgevoelens, depressie, vergeving, de zin van het lijden, demonie, ziekte en genezing, boosheid, angst.

Boeken

J. De Vriese, Helpen met de Bijbel, Inleiding in de pastorale counseling, CPC (versie 2007) (€ 16,95)
Serie pastoraal: Hoop, bezorgdheid, zelfaanvaarding, schuld- en schuldgevoelens, depressie, vergeving: wat en hoe, de zin van het lijden, angst, macht over onreine geesten, ziekte en genezing (serie 10 boekjes; € 28,-)
G. Collins & J. De Vriese, Doeltreffende Pastorale Counseling, Gideon/CPC, 1988. (€ 12,50)

Cursusgeld

Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt € 300,-. Echtparen krijgen een korting en betalen samen € 500,-
Het cursusgeld moet bij de inschrijving volledig voldaan worden. Er is geen mogelijkheid voor een regeling tot gespreide betaling.