Pastorale opleiding

Eén, twee of drie jaar

Een cursusjaar bestaat – afhankelijk van het cursusjaar – uit 4 tot 7 zaterdagen, waarin onderwijs, praktijkbespreking en training in vaardigheden aan bod komen. Afhankelijk van het aantal zaterdagen, wordt thuis meer of minder tijd besteedt in het e-learning platform van het CPC. De  student leest boeken en verwerkt huiswerkopdrachten. Een cursusjaar of onderdeel ervan kan worden afgerond met een examen, maar je kunt ook als toehoorder deelnemen, zonder examen. Er zijn ook enkele leesopdrachten tijdens de vakantieperiode tussen twee schooljaren.

Jaar A: Inleiding in de Pastorale Counseling
We onderzoeken wat de Bijbel zegt over de dynamiek in ons hart, hoe mensen veranderen waardoor persoonlijke groei en herstel tot stand komt. We maken kennis met de methodiek van helpen met de Bijbel.
Deze cursus pastorale hulpverlening is toegankelijk voor iedereen.
Dit is onze basiscursus. Hij wordt jaarlijks georganiseerd.

Jaar B: Huwelijk en Huwelijkspastoraat
Bijbelse opvattingen over het huwelijk, gezin en seksualiteit, en hoe om te gaan met veelvoorkomende problemen in deze gebieden.
Deze cursussen worden om de twee jaar georganiseerd.

Jaar C: Pastorale bediening en Pastorale theologie
De pastorale bediening in de gemeente. Theologische begrippen en hun toepassing in het pastoraat.
Deze cursussen worden om de twee jaar georganiseerd.