Pastorale opleiding

Eén, twee of drie jaar

Een cursusjaar bestaat uit acht zaterdagen, één per maand, waarin onderwijs, praktijkbespreking in kleine groep en training in vaardigheden aan bod komen. Naast de contacturen tijdens de cursusdag wordt van de student verwacht huiswerkopdrachten te verwerken en boeken te lezen. Een cursusjaar of onderdeel ervan kan worden afgerond met een examen, maar je kunt ook als toehoorder deelnemen, zonder examen.

Jaar A: Inleiding in de Pastorale Counseling
Deze cursus pastorale hulpverlening is toegankelijk voor iedereen.
Dit is onze basiscursus. Hij wordt jaarlijks georganiseerd.

Jaar B: Huwelijk en gezin en Huwelijkspastoraat
Deze cursussen worden om de twee jaar georganiseerd.

Jaar C: Pastorale bediening en Pastorale theologie
Deze cursussen worden om de twee jaar georganiseerd.