Praktijk en supervisie

Pastoraal team

Indien mogelijk gaat onze voorkeur gaat uit naar de betrokkenheid van een student bij het pastoraal team van de gemeente. Ideaal is dat in dit team reeds anderen de hulpverleningsmethode van het CPC kennen en toepassen. Zodoende kan men samen het geleerde in praktijk brengen.

Supervisie

Bij het CPC kan individuele supervisie worden aangevraagd door studenten die met goed gevolg jaar A hebben afgelegd. Aan supervisie zijn extra kosten verbonden. Deze supervisie kan voor studenten die dit wensen vermeld worden op het diploma.

Stage

Stage is in het CPC niet mogelijk Studenten kunnen stage lopen in hun gemeente of in een organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de student om, indien dit wordt gewenst, een stageplaats te zoeken. Begeleidingen die de student doet in de stage kunnen besproken worden in de supervisie.

Intervisie

Studenten die de drie-jarige opleiding hebben afgerond kunnen deelnemen aan een professionele CPC intervisiegroep.