Toelatingseisen

Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom aan oudsten, predikanten, huiskringleiders, zendelingen, jeugdleiders, pastoraal werkers, hulpverleners op zoek naar integratie geloof en hulpverlening, mensen die verlangen naar herstel en ieder die wil groeien in Bijbelse wijsheid om op Gods manier te leven in Gods wereld!

Identiteit

Het Centrum voor Pastorale Counseling is een interkerkelijke organisatie. De doelgroep van de cursussen zijn de Bijbelgetrouwe kerken in de reformatorische en evangelische tradities. Studenten onderschrijven de geloofsverklaring van het CPC en zij respecteren de pastorale identiteit van het CPC.

Niveau

De opleiding kan door de student op verschillende niveaus verwerkt worden, afhankelijk van de vooropleiding of de doelstelling van de student. Studenten die geen diploma wensen en niet deelnemen aan de examens zijn als toehoorder welkom en kunnen  op eigen tempo en volgens zelf gekozen diepgang de cursusmaterialen doornemen.

Vrij toegankelijk

Iedereen kan worden toegelaten tot jaar A. Toelating tot jaar B en C is echter uitsluitend op grond van het succesvol afronden van jaar A. Instromen in het geheel van jaar B of C vergt immers de kennis en de vaardigheden die zijn opgebouwd in jaar A.