Wat cursisten zeggen

“Ik heb het voorrecht gehad om deze cursus te volgen. Het was zo leerzaam. Eigenlijk vind ik dat iedere christen deze cursus zou moeten volgen om effectiever en efficiënter gebruikt te worden door God. Voornamelijk door de cursus werd mijn karakter gevormd naar het beeld van God. Je wordt je er meer bewust van en krijgt meer inzicht in hoe je de principes van God en de Bijbel kunt toepassen in elke omstandigheid in je eigen leven en in de christelijke hulpverlening. Hartelijk bedankt voor jullie inzet in het Koninkrijk van God. Het was geweldig!”

“Ik vond het heel interessant en heb veel geleerd. Ik maak hier in mijn werk gebruik van en zoek naar manieren om hier meer mee te doen. Ik heb het idee dat de cursus gegeven werd door mensen die zelf volledig achter de inhoud staan en en vanuit overtuiging dit ook op anderen willen overbrengen. Hartelijk dank!”

“Ik heb veel geleerd uit de Bijbel en ben deze gaan lezen met een pastorale kijk op het leven van Jezus. Ben met mijn neus op de feiten gedrukt voor mijn eigen geestelijk leven. Liefde en Waarheid kunnen samen gaan in het pastoraat. Geweldig! Ik ging altijd blij naar huis na zo’n dag van studie en omgang met elkaar. God lof!”

“Dank voor opnieuw een heel mooie cursusdag. Ik geniet van de gestructureerde en gedegen wijze waarop iedere medewerker op geheel eigen manier kennis deelt. Het vraagt grote sensitiviteit om tegemoet te komen aan behoeften van studenten met zeer diverse referentiekaders en tegelijkertijd een kwalitatief hoogstaand aanbod te ontwikkelen. Een aanbod dat de toets der tijd doorstaat en niet onderhevig is aan maar wel degelijk bewust ván wereldse invloeden.  De opleiding Pastorale Counseling, de organisatie en de mensen op wie CPC rust zijn continue in beweging. De winkel blijft open in tijden van recessie terwijl reorganisatie en verbouwing plaatsvinden. Toch groeit het aanbod in kwaliteit, diversiteit en impact. Met visie, veerkracht en bovenal grote standvastigheid realiseert u samen verdere professionalisering van pastoraat en pastoraal werkers. Groot respect.”

“Ik ervaar zelf dat ik al veel van de wereld om me heen heb geaccepteerd, en het nu door de cursus toch weer anders bekijk, en wil beleven. Ik ga me er meer in verdiepen om te leren hoe de Heere God zijn schepping heeft bedoeld. Grote dank daarvoor.”

“Fantastisch om al mijn psychologische kennis nu vanuit Gods ogen te mogen bekijken!!!”

“De opleiding is écht een aanrader! Vooral in deze tijd is het belangrijk dat mensen hun houvast en oplossingen voor hun problemen in Gods Woord vinden. Daarnaast vormt de cursus je persoonlijk: je groeit in je persoonlijke geloof, je ervaart de geestelijke band met elkaar en je ontvangt zelf ook een zegen als je tot zegen voor anderen kunt én mag zijn.”

‘Er is voor alle problemen een Bijbelse oplossing, maar niet alle problemen worden opgelost’

Jolanda kreeg via haar schoonmoeder Metamorfose in handen. Zij vond Metamorfose zo interessant en Bijbelgetrouw dat zij een abonnement nam.  Zo viel haar oog op de Pastorale opleiding. Het leek haar geweldig de opleiding te volgen, maar het moest wel passen binnen haar gezin. Uiteindelijk hebben haar man en hun oudste zoon haar gestimuleerd met de opleiding te starten.
Het was alsof er een wereld voor haar openging. De inhoud van de lessen, het contact met docenten en medestudenten: zó verrijkend! Jolanda kijkt elke keer weer uit naar de lessen. Eén zin zal haar altijd bijblijven: ‘Er is voor alle problemen een Bijbelse oplossing, maar niet alle problemen worden opgelost’. Het is zo waardevol wat de Bijbel aanreikt en om daarmee tot een Bijbelse visie te komen.
Op dit moment volgt Jolanda het derde jaar en beoordeelt de gevalstudies van de eerstejaars studenten. Dit is iets wat de Heere onverwacht op haar pad heeft gebracht en wat Jolanda met veel blijdschap doet. Verder wacht zij rustig op Gods leiding en Zijn plan met de cursus.
De opleiding is écht een aanrader! Vooral in deze tijd is het belangrijk dat mensen hun houvast en oplossingen voor hun problemen in Gods Woord vinden. Daarnaast vormt de cursus je persoonlijk: je groeit in je persoonlijke geloof, je ervaart de geestelijke band met elkaar en je ontvangt zelf ook een zegen als je tot zegen voor anderen kunt én mag zijn.