Pesten verpest ’t

5,00

Met kinderen in gesprek over pesten en gepest worden

Rob Hondsmerk, Els Kok en Renate Baardse.

Pesten verpest ’t

Met kinderen in gesprek over pesten en gepest worden

Waarom dit boek?
Over het onderwerp pesten zijn al meerdere boeken geschreven. Ook op scholen wordt er tegenwoordig regelmatig aandacht aan besteed. Toch zijn er helaas nog heel veel kinderen die dagelijks gepest worden. Daarnaast zijn er ook kinderen die zelf dagelijks pesten.

Over pesten bestaan hardnekkige misvattingen. Sommige ouders zeggen: ‘Pesten, daar word je hard van’. In werkelijkheid word je er ongelukkig van. Of ouders zeggen: ‘Pesten gaat vanzelf weer over’. Maar het pesten duurt soms de hele schoolperiode door en kan grote gevolgen hebben. Kinderen voelen zich eenzaam, depressief of worden faalangstig. Dit betekent dat ze meestal niet goed meer kunnen functioneren op school of thuis. Bovendien wordt het moeilijker om vriendschappen op te bouwen. Pesten moet daarom als een probleem gezien worden en ook zo worden aangepakt.

Het boek is ontstaan vanuit de praktijk van Chris en het wil een bijdrage leveren aan het op gang brengen van gesprekken tussen ouders/leerkrachten en kinderen over pesten, gepest worden, het zondebokverschijnsel, het anders-zijn van anderen, respectvol omgaan met elkaar en het opkomen voor jezelf.

Dit is geen lees- of studieboek. Het is een ‘praatboek’ voor ouders en beroepsopvoeders die te maken hebben met opgroeiende kinderen.

Wij vinden het erg belangrijk dat de verhalen door ouders en kinderen samen besproken worden, ook al kunnen de kinderen zelf de verhalen lezen. Hiertoe zijn gespreksvragen toegevoegd na elk verhaal.

Kinderen moeten leren praten over wat ze beleven, ervaren en voelen. Leer ze om vragen te stellen. Het blijkt dat het grootste percentage van alle gepeste kinderen er nooit met anderen over praat, omdat ze niet geloven dat er iets aan gedaan kan worden.

De verhalen hebben een opbouw in leeftijd. Het eerste verhaal is bedoeld voor kleuters.

Het verhaal van Peter is geschikt voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar. In dit verhaal komt de rol van de ouders betreffende het pestgedrag sterk naar voren. Het verhaal van Karin is geschreven voor kinderen van 9 tot en met 11 jaar. Het gaat hierin om een gepest kind dat zelf gaat pesten. Het laatste verhaal gaat over Michiel en is geschikt voor jonge tieners.

Het doel van dit boek is dat pesten een bespreekbaar onderwerp zal worden in gezinnen en op scholen.

Het is van groot belang dat, als kinderen pesten of gepest worden, dit in een zo vroeg mogelijk stadium besproken kan worden zodat het stopt. Het is beter om te voorkomen dat kinderen jarenlang gepest worden en hierdoor ernstige beschadigingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen oplopen.

In de achtergrondinformatie, speciaal bedoeld voor ouders, wordt informatie over pesten gegeven en tevens worden richtlijnen gegeven voor de omgang met hun kind. Dit kind kan zowel een pestkop als een zondebok zijn.

Onze hoop en ons gebed is dat met dit boekje ouders een extra mogelijkheid hebben gekregen om hun kinderen te wapenen tegen iedere vorm van pesten. En dat kinderen die gepest worden, zullen begrijpen dat hierover praten met een vertrouwde volwassene het beste begin van de oplossing is.

Extra informatie

Artikelcode

9789071813177

Product

boek

Gerelateerde producten