De Godvrezende man

17,95

Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectief

Stuart Scott

Categorie:

De Godvrezende man

Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectief

Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectief De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in jouw leven én met jouw huwelijk duidelijk maken! Het plan van God is dat jij steeds meer gaat lijken op de Heere Jezus. God gebruikt het huwelijk om jou als Godvrezende man gelijkvormig te laten worden aan het beeld van Zijn Zoon. Stuart Scott beschrijft een Bijbelse – op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een Godvrezende echtgenoot worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenoot en vader.

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de Godvrezende man:
Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenoot.
Deel 2 – Zijn verantwoordelijkheden (liefde, leidinggeven, seksualiteit en rentmeesterschap).
Deel 3 – Zijn fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en conflicthantering).
Deel 4 – Ernstige zonden die zijn huwelijk kunnen verruïneren.

John Mac Arthur, een bekende Amerikaanse voorganger, heeft dit boek heel hoog aangeschreven staan. Hij schrijft in het voorwoord: “Het is moeilijk voor mannen om in deze moderne tijd zich bepaalde karaktereigenschappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel mannen schreeuwen om hulp. Ik geef dit boek een hoge prioriteit en beveel het van harte aan…” Een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk, maar zeker net zo waardevol voor getrouwde mannen. De inhoud staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek noodzakelijk om jongeren en mannen de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van Gods visie op hun leven.

Dr. Stuart Scott is 32 jaar met zijn vrouw Zondra getrouwd. Zij hebben twee volwassen kinderen: Christa en Marc. Hij is meer dan 30 jaar werkzaam als Bijbels counselor en pastoraal hulpver¬lener. Scott is lid van de National Association of Nouthetic Counselors (NANC) en van de Association of Biblical Counselors (ABC). Deze groep van hulpverleners baseren hun zorgverlening helemaal op de Bijbel.

Extra informatie

Artikelcode

9789079465-514

Pagina's

400

Product

boek

Formaat

23 cm x 15,5 cm

Gerelateerde producten