Een geheim te veel

5,00

Met kinderen in gesprek over seksueel misbruik

Rob Hondsmerk, Els Kok en Renate Baardse.

Een geheim te veel

Met kinderen in gesprek over seksueel misbruik

Waarom dit boek?
Seksueel misbruik valt niet te voorkomen. Dat is een trieste maar helaas onontkoombare conclusie. Geen enkele ouder heeft het in zijn macht om te voorkomen dat anderen, jongeren of volwassenen, over de lichamelijke en emotionele grenzen van hun kinderen heengaan. De dagelijkse praktijk wijst dat uit. En dan praten we nog niet eens over de ouders die zelf over die grenzen van hun kinderen heengaan of hen seksueel misbruiken. Ook in christelijke kring hebben we daar helaas maar al te vaak mee te maken.

Daarom zullen ouders en hulpverleners een andere koers moeten varen. Een koers die niet specifiek gericht is op het voorkomen van situaties, maar op het weerbaar maken van kinderen. Met de bedoeling dat zij zelf hun grenzen leren aangeven en ‘nee’ durven zeggen.

Het boek is ontstaan vanuit de praktijk. De verhalen zijn helaas echt gebeurd, al zijn namen en situaties vanwege de privacy natuurlijk veranderd. Het boek is geen leesboek of studieboek. Het is een ‘praatboek’ voor ouders en beroepsopvoeders, die te maken hebben met opgroeiende kinderen.

Wij vinden het erg belangrijk dat de verhalen door ouders en kinderen samen besproken worden, ook al kunnen de kinderen zelf de verhalen lezen. Hiertoe zijn gespreksvragen toegevoegd na elk verhaal.

Daarin zit misschien wel de belangrijkste aansporing: leer uw kinderen te praten over wat ze beleven, ervaren, voelen. Leer ze om hun vragen te stellen. Bouw aan een vertrouwensrelatie.

Wat wij heel belangrijk vinden is dat christen-ouders ook de vraag waarom God niet ingreep durven te bespreken. Ook christelijke gezinnen worden soms door dit onrecht getroffen en we hebben niet op alles een antwoord. Dat God er verdriet om heeft, staat voor ons vast! De bijbel staat vol over de verantwoordelijkheid en de zorg die volwassenen behoren te hebben voor kinderen en hoe God daar over denkt.

De verhalen hebben een opbouw in leeftijd en zwaarte van de problematiek, maar toch moeten ouders zelf bepalen wat zij met hun kinderen op welke leeftijd willen doornemen. Het verhaal over Petra is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. Voor 7 tot en met 10-jarigen is het verhaal van Bert geschikt, voor 10 tot en met 12-jarigen het verhaal van Jeroen en het verhaal van Elise kan gelezen en besproken worden door tieners.

Het doel van dit boek is tweeledig: ten eerste om de weerbaarheid van kinderen te vergroten en de sociale machteloosheid en afhankelijkheid van kinderen te verminderen. Ten tweede om ouders te leren meer en beter naar hun kinderen te luisteren en met hen een open gesprek te voeren over lichaamsbeleving en grenzen op dat gebied.

Het is van het grootste belang dat iedere vorm van seksueel misbruik zo vroeg mogelijk ontdekt wordt en stopt, zodat goede begeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium geboden kan worden (secundaire preventie).

In het eerste hoofdstuk, speciaal bedoeld voor ouders, gaan we in op achtergrondinformatie over incest en seksueel misbruik. We bespreken daarin hoe vaak deze vorm van misbruik voorkomt, hoe belangrijk het is dat kinderen hun grenzen leren aangeven en dus weerbaar worden. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan seksualiteit, voorlichting en opvoeding omdat het allemaal met elkaar te maken heeft. Het preventieve aspect komt in dit hoofdstuk op verschillende manieren aan de orde.

Tenslotte hebben we achterin het boek een korte beschrijving van het werk van Stichting Chris opgenomen, alsmede een aantal adressen waar ouders en/of hun kinderen kunnen aankloppen voor hulp. Tevens wordt een lijst met relevante literatuur over dit onderwerp gegeven.

Onze hoop en ons gebed is dat met dit boekje ouders een extra mogelijkheid hebben gekregen om hun kinderen te wapenen tegen iedere intimiteit die over hun grenzen heengaat. En dat kinderen bij wie zo’n grens is overschreden zullen begrijpen dat hierover praten met een vertrouwde volwassene het beste begin van de oplossing is.

Extra informatie

Artikelcode

9789071813146

Pagina's

63

Formaat

21 cm x 15 cm

Product

boek

Gerelateerde producten