Meer dan liefde voor tieners en jongeren

28,00

Werkmap en CD-rom (voor jeugdleiders, leerkrachten, etc.)

Meer dan liefde voor tieners en jongeren

Werkmap en CD-rom (voor jeugdleiders, leerkrachten, etc.)

In een steeds veranderde wereld hebben tieners en jongeren houvast nodig.Als de gemeente geen onderwijs biedt over normen en waarden, huwelijk, gezin, seksualiteit en relatievorming, wie moet het dan wel doen? Laten we
dit niet overlaten aan de wereld, maar zelf actief onze tieners en jongeren op een aantrekkelijke wijze onderwijzen.

Voor wie is deze werkmap?

Jeugdleiders, tienerleiders, voorgangers en andere leidinggevenden binnen de gemeente van Jezus Christus zijn vaak drukbezet. Ze hebben weinig tijd om Bijbelstudies voor te bereiden. Het programma ‘Meer dan liefde voor tieners en jongeren’ komt aan deze nood tegemoet. De methode is uniek omdat hij niet in de eerste plaats gericht is op jongeren, maar op leiders. Jeugdleiders kunnen het programma gebruiken om tieners in de middelbare schoolleeftijd en oudere jongeren te onderwijzen.

Materiaal dat nodig is om het programma te gebruiken

1. Het boek ‘Meer dan liefde’ (D. Lemmens & J. De Vriese).
2. Een bijbehorende werkmap met uitgewerkte studies. Deze studies bevatten bijbelgetrouw onderwijs over relaties en het huwelijk. De map is een didactische uitwerking van het boek ‘Meer dan liefde.’
3. Een cd-rom met PowerPointpresentaties die de ‘Kern van de zaak’ ondersteunen.

Inhoud

Behandelde onderwerpen zijn onder andere: de instelling van het huwelijk, zin en onzin van trouwen op het stadhuis, liefde en verliefdheid, partnerkeuze, verschillen tussen man en vrouw, communicatie, rolpatronen, seksualiteit in de verkeringstijd, seksualiteit in het huwelijk, zelfbevrediging en geboorteregeling.

Twintig lessen

De te behandelen onderwerpen corresponderen met de hoofdstukken van het boek. Het boek bestaat uit twintig hoofdstukken, ofwel twintig lessen. De lessen zijn als volgt opgebouwd:
INTRO: introductie tot het thema.
Open vragen: bevorderen betrokkenheid en creëert veiligheid.
Activiteit: opbouw naar de Bijbelse principes rondom het thema.
Kern van de zaak: outline van de te geven Bijbelstudie. Er wordt verwezen naar de betreffende bladzijden van het boek ‘Meer dan Liefde’. Bij dit onderdeel kan ter ondersteuning gebruik gemaakt worden van de PowerPointpresentatie.
UITTRO: rondt het thema af.
Activiteit: zorgt ervoor dat deelnemers de boodschap beter onthouden.
FF Chipsen: moment van ontspanning na het formele gedeelte van de avond. Gezellig napraten met chips en fris.

Afhankelijk van de doelgroep, de diepgang tijdens de Bijbelstudie en de beschikbare tijd kan men zelf beslissen over de duur van een les. In principe kan met elke les een anderhalf tot twee uur durend programma ingevuld worden. Het samenvoegen van lessen of het maken andere, inhoudelijke combinaties is ook mogelijk.

Vraag en antwoord

We hebben naast de praktische lessen een vraag-en-antwoordgedeelte toegevoegd aan de werkmap. Dit gedeelte bestaat uit veelgestelde vragen van jongeren. Daarnaast vindt u in het boek ‘Meer dan liefde’ een bijlage (appendix 1) over De bijbelse visie op man-vrouw zijn (Verklaring van Danvers). Appendix 2 is een index van gebruikte bijbelteksten en appendix 3 bevat inhoudelijke gespreksvragen. Er bestaan vele boeken over relaties en seksualiteit. Informeer hiernaar bij een goede christelijke boekwinkel.

Doelgroep

Een betrokken groepsleider kent zijn ‘schapen’ en weet als geen ander of een groep openstaat voor een bepaald thema. Veertienjarigen houden zich bijvoorbeeld niet erg bezig met vruchtbaarheid of het gebruik van anticonceptiemiddelen binnen het huwelijk. Pasgetrouwden doen dat juist wel. Kennis van zowel de belevingswereld als de mate van volwassenheid van uw doelgroep is dus erg belangrijk.

Tenslotte

In het Bijbelboek Hosea zien we wat er gebeurt met een volk dat de kennis van Gods woord verwaarloost. Het richt zichzelf te gronde (Hosea 4). De medewerkers van CPC merken in de counselingpraktijk dat er weinig bijbelse kennis is over huwelijk en seksualiteit. Wij bidden dan ook dat het materiaal tot verrijking zal zijn voor een ieder die er mee werkt of onderwezen wordt. We bidden eveneens dat er een tegengeluid zal klinken richting de heersende, wereldse moraal rondom huwelijk en seksualiteit.

Prijzen

Boek. ‘Meer dan liefde, Gods plan voor je huwelijk’: € 16,95. (Dit boek is noodzakelijk om de werkmap te kunnen gebruiken. Indien u reeds over dit boek beschikt, hoeft u het niet meer aan te schaffen. Moet apart besteld worden).
Werkmap. ‘Meer dan liefde voor tieners en jongeren’, inclusief cd-rom met PowerPoint en printbare overzichten in pdf-formaat. Voor onbeperkt gebruik in eigen gemeente: € 28,-.

Extra informatie

Artikelcode

978

Product

Werkmap + CD-rom

Gerelateerde producten