Leven in het huis van de Vader

Praktisch onderwijs voor ieder lid van de plaatselijke gemeente


Veel christenen hechten steeds minder waarde aan de gemeente van God. Ze zien de gemeente meer als een geestelijke cafetaria waar je incidenteel een bezoek brengt. Leven in het Huis van de Vader confronteert de lezer met thema’s over Bijbels gemeente-zijn. Onderwerpen die vroeger vanzelfsprekend waren en in de 21ste eeuw in de vergeethoek zijn geraakt.

Dit boek is uitstekend geschikt als gespreksbasis voor kleine Bijbelkringen. Het zou een stap kunnen zijn om elkaar opnieuw te enthousiasmeren voor de gemeente.

Op een frisse manier komen allerlei zaken aan de orde: hoe vind ik een Bijbelse gemeente, kenmerken van een goede gemeente, geestelijk leiderschap, de rol van mannen en vrouwen, geestelijke gaven, terechtwijzing, eenheid, en het belang van gebed.

Bestellen via de webwinkel van het CPC.